Powrót
Publikacje do pobrania

Publikacje wyników badań archeologicznych  

W zasobie tym udostępniamy publikacje wyników badań archeologicznych, które zostały wydane w ramach zadań dofinansowanych z programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zasób jest podzielony według roku wydania i będzie sukcesywnie uzupełniany, w miarę gromadzenia wersji elektronicznych publikacji z lat ubiegłych, a także w miarę ukazywania się kolejnych.

Rok wydania: 2021

Rok wydania: 2020

Rok wydania: 2019

Rok wydania: 2018

Rok wydania: 2017

Rok wydania: 2016

Rok wydania: 2015

 

Rok wydania: 2014

Rok wydania: 2013

Rok wydania: 2012

Rok wydania: 2011

Rok wydania: 2008

 • Ciebłowice Duże. Cmentarzysko kultury przeworskiej na południowo-zachodnim Mazowszu
  nr zadania 14500/07
 • Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu
  nr zadania 14506/07
 • Wrak statku General Carleton, 1785 (The General Carleton Shipwreck, 1785)
  nr zadania 10033/07
 • Archeologia Miasta Poznania. Stan badań i materiały. T. 1
  nr zadania 755/08
 • Archeologia zamku w Janowcu. Dzieje budowli w świetle badań archeologicznych z lat 1976-2001
  nr zadania 11014/08
 • Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Gostkowie
  nr zadania 11017/08
 • Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu
  nr zadania 11216/08
 • Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych
  nr zadania 158/08
 • Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu i zachodnim Podlasiu. Zarys kulturowo-chronologiczny
  nr zadania 10184/08
 • Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki
  nr zadania 11019/08
 • The Turbulent Epoch. Źródła do okresu rzymskiego i wędrówek ludów.
  nr zadania 11017/08

Rok wydania: 2007

 • Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003-2006
  nr zadania 10346/07
 • Inwentarz monet antycznych na Mazowszu i Podlasiu
  nr zadania 14476/07
 • Inwentarz monet antycznych na Pomorzu
  nr zadania 4111/07
 • Inwentarz monet antycznych na Śląsku
  nr zadania 14476/07
 • Kultura bogaczewska w 20 lat później.
  nr zadania 10010/07

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content