Powrót
Publikacje do pobrania

Publikacje wyników badań archeologicznych  

W zasobie tym udostępniamy publikacje wyników badań archeologicznych, które zostały wydane w ramach zadań dofinansowanych z programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zasób jest podzielony według roku wydania i będzie sukcesywnie uzupełniany, w miarę gromadzenia wersji elektronicznych publikacji z lat ubiegłych, a także w miarę ukazywania się kolejnych.

Rok wydania: 2022

  Rok wydania: 2021

  Rok wydania: 2020

  Rok wydania: 2019

  Rok wydania: 2018

  Rok wydania: 2017

  Rok wydania: 2016

  Rok wydania: 2015

   

  Rok wydania: 2014

  Rok wydania: 2013

  Rok wydania: 2012

  Rok wydania: 2011

  Rok wydania: 2008

  • Ciebłowice Duże. Cmentarzysko kultury przeworskiej na południowo-zachodnim Mazowszu
   nr zadania 14500/07
  • Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu
   nr zadania 14506/07
  • Wrak statku General Carleton, 1785 (The General Carleton Shipwreck, 1785)
   nr zadania 10033/07
  • Archeologia Miasta Poznania. Stan badań i materiały. T. 1
   nr zadania 755/08
  • Archeologia zamku w Janowcu. Dzieje budowli w świetle badań archeologicznych z lat 1976-2001
   nr zadania 11014/08
  • Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Gostkowie
   nr zadania 11017/08
  • Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu
   nr zadania 11216/08
  • Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych
   nr zadania 158/08
  • Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu i zachodnim Podlasiu. Zarys kulturowo-chronologiczny
   nr zadania 10184/08
  • Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki
   nr zadania 11019/08
  • The Turbulent Epoch. Źródła do okresu rzymskiego i wędrówek ludów.
   nr zadania 11017/08

  Rok wydania: 2007

  • Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003-2006
   nr zadania 10346/07
  • Inwentarz monet antycznych na Mazowszu i Podlasiu
   nr zadania 14476/07
  • Inwentarz monet antycznych na Pomorzu
   nr zadania 4111/07
  • Inwentarz monet antycznych na Śląsku
   nr zadania 14476/07
  • Kultura bogaczewska w 20 lat później.
   nr zadania 10010/07

  Subskrybuj newsletter NID

  Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

  Księgarnia NID

  Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

  Platforma szkoleniowa

  Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

  Skip to content