Powrót

O Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Podstawy prawne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NID.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 10 czerwca 2024 r. dokonano połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury otrzymała nazwę Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W związku z powyższym od dnia 10 czerwca 2024 r. rozpoczęła działalność nowa instytucja kultury: Narodowy Instytut Dziedzictwa, z siedzibą w Warszawie (00-924) przy ul. Kopernika 36/40, posiadający NIP: 5253006550 oraz REGON: 528844396, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 140/2024.

Wszelkie umowy i porozumienia zawarte z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków przed dniem 10 czerwca 2024 r. pozostają w mocy, jako że Narodowy Instytut Dziedzictwa wstępuje w stosunki prawne obu połączonych państwowych instytucji kultury.

Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Instytut, realizując swoje zadania statutowe, uznaje, że zarówno zabytki jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości i będąc ważną częścią naszego dziedzictwa, mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.

W naszych działaniach kierujemy się ważnymi dla nas wartościami:

I. Tradycja i rozwój II. Niezależność i wiedza III. Służba i edukacja IV. Pracownicy i zasoby
Koncentrujemy się na materialnym i niematerialnym dorobku poprzednich pokoleń. Znamy wartość tradycji
i wiemy, że może ona wspierać rozwój Polski.
Realizując nasze zadania chcemy być niezależni i opierać się na rzetelnej wiedzy. Chcemy służyć społeczeństwu i wierzymy, że edukacja na rzecz ochrony i właściwej opieki nad wspólnym dziedzictwem jest warunkiem jego zachowania. Najcenniejszym potencjałem NID jest zespół doświadczonych ekspertów oraz zasób dokumentacji
i wiedzy.

Struktura

Dyrekcja

Kontakt

Powrót

Historia

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest prawnym następcą Ośrodka Dokumentacji Zabytków, utworzonego w 1962 r. w celu „usprawnienia inwentaryzacji zabytków dla racjonalnego planowania ich odbudowy i konserwacji”. W 2002 r. poprzez połączenie Ośrodka Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu powstał Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ). 1 stycznia 2007 r., na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do KOBiDZ przyłączono Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, co oznaczało powstanie pod poprzednią nazwą nowej instytucji kultury. 1 stycznia 2011 r. KOBiDZ zmienił nazwę na Narodowy Instytut Dziedzictwa. Instytucja z nową nazwą i zmienionym statutem, dostosowanym do ówczesnych wyzwań stojących przed systemem ochrony zabytków, kontynuowała idee ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego szerokim grupom odbiorców.  Kolejne zmiany w Instytucie nastąpiły w 2014 r. i polegały na aktualizacji statutu i Regulaminu Organizacyjnego NID.  31 stycznia 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny nadał nowy statut dostosowany do aktualnych potrzeb związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, czego konsekwencją było wdrożenie 1 lipca 2020 r. nowej struktury organizacyjnej Instytutu w celu bardziej efektywnego realizowania misji NID.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content