Powrót
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Polish Support Center for Culture in Ukraine

Każda wojna przynosi spustoszenie i zabiera to co najcenniejsze – bliskich, domy, poczucie bezpieczeństwa. Niszczy też wypracowany przez pokolenia kapitał i niweczy plany na przyszłość. Jej skutki są również odczuwalne w sferze, która kształtuje narodową tożsamość – kulturze. Rosyjska agresja spowodowała, że unikalne dziedzictwo Ukrainy ginie na naszych oczach. Strat wyrządzonych w tym obszarze nie da się odbudować. Polska doskonale wie czym jest utrata dziedzictwa kulturowego – wojny jakie dotknęły nasz kraj w ubiegłym stuleciu pozbawiły nas zabytkowej architektury, zbiorów sztuki, księgozbiorów i zasobów archiwalnych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dostrzegając zmianę strategii militarnej Rosji (niszczenie obiektów cywilnych) – postanowiło powołać specjalną komórkę, której zadaniem jest pomoc Ukrainie w tym obszarze. Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie ma koordynować (krajowe i zagraniczne) inicjatywy ratujące zasoby kulturalne naszego bliskiego sąsiada.

Zachęcamy wszystkich, którzy rozumieją znaczenie i wartość dziedzictwa narodowego do wsparcia tej inicjatywy.

„Dziedzictwo jest pamięcią pokoleń”

Co robimy?
Od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje pomoc ukraińskim instytucjom kultury oraz ich personelowi, który zdecydował się ratować powierzone mu dziedzictwo. W dotychczas zorganizowanych transportach, które dotarły już do Ukrainy, znalazł się sprzęt przeciwpożarowy i materiały niezbędne do zabezpieczania zbiorów. Organizowane są kolejne dostawy zaspokajające bieżące potrzeby. Polska koordynuje również pomoc na rzecz ukraińskich instytucji kultury, jaka każdego dnia napływa z całego świata.

Kim jesteśmy?
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie powstało w ramach struktury Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) – instytucji, która od 60 lat bada i chroni polskie dziedzictwo kulturowe. Zadaniem pracowników Centrum – we współpracy z członkami działającego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu zadaniowego do monitorowania i analizowania zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego (powołanego zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 lutego 2022 roku) – jest koordynowanie pomocy na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi.

Zespół
Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie tworzy zespół pracowników, których zadaniem jest koordynowanie działań zmierzających do ochrony zabytków na terenie naszego bliskiego sąsiada.

Kontakt: ukraina@nid.pl 

Pomoc
Pomoc na rzecz ochrony i ratowania ukraińskiego dziedzictwa kultury może być przekazywana w formie materialnej (środki umożliwiające zabezpieczenie zbiorów i instytucji kultury) lub finansowej (na konto Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która współpracuje z Polskim Centrum Pomocy dla Ukraińskiego Dziedzictwa Kultury). Ze względu na sytuację wojenną i bieżące potrzeby strony ukraińskiej wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Zespołem Centrum.

Więcej informacji na stronie: Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie / Polish Support Center for Culture in Ukraine

 

Rekomendacja Warszawska po ukraińsku!

„Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego” powstała na konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction” w 2018 roku. Dokument zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące odbudowy zniszczonych obiektów kultury. Rekomendacja powstała przy udziale UNESCO, ICOMOS, ICCROM, UNISDR, Banku Światowego, Global Alliance for Urban Crises (Światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania kryzysom miejskim) oraz przedstawicieli wszystkich regionów świata. Wydana właśnie ukraińska edycja Rekomendacji Warszawskiej będzie wsparciem dla prac przy odbudowie dziedzictwa kultury zniszczonego w wyniku rosyjskiej agresji.

Saving Ukraine’s culture. Polish Support Center for Culture i Ukraine. Activity report February 2022 – December 2022

Raport pod tytułem „Zachować dziedzictwo Ukrainy” powstał jako podsumowanie działań prowadzonych przez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie.

Raport został napisany w języku angielskim i jest jednym z pierwszych opracowań, które przedstawia w sposób kompleksowy problematykę zniszczeń dziedzictwa kulturowego i wskazuje na konieczność podjęcia działań przez wspólnotę międzynarodową w celu skuteczniejszej ochrony kultury w czasie konfliktu zbrojnego.

Więcej informacji na stronie ukraina.nid.pl

Ocalić dziedzictwo Ukrainy. Raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Raport z działalności Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie pod tytułem “Ocalić dziedzictwo Ukrainy”  to podsumowanie działań własnych w latach 2022 i 2023 oraz innych instytucji i placówek podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie ukraina.nid.pl

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content