Specjalista w Dziale Rejestru i Ewidencji Zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje specjalisty do Działu Rejestru i Ewidencji Zabytków Zakres zadań na stanowisku: przyjmowanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych techniki, a zwłaszcza zabytkowych pojazdów przetwarzanie danych o zabytkowych pojazdach w...

Specjalista w Dziale Administracji

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje specjalisty do Działu Administracji Zakres zadań na stanowisku: rozliczanie i bieżący monitoring faktur, zaliczek oraz delegacji pracowników wykonywanie czynności administracyjnych związanych z działalnością Instytutu...

Pracownik Działu IT

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Działu IT Zakres zadań: opieka i nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu komputerowego Instytutu administrowanie serwerami usług katalogowych, serwerami plików, zdalne monitorowanie i administrowanie serwerami i...

Specjalista ds. zamówień publicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura Dyrektora na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych Zakres zadań: uczestnictwo w procesie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów...
Skip to content