Pracownik Działu IT
Powrót
Data publikacji: 19 marca 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Działu IT

Zakres zadań:

 • opieka i nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu komputerowego Instytutu
 • administrowanie serwerami usług katalogowych, serwerami plików, zdalne monitorowanie i administrowanie serwerami i administracją sieci.
 • rozwój i utrzymanie infrastruktury sieciowej Instytutu, zapewnienie odpowiedniego poziomu
 • bezpieczeństwa i wydajności sieci informatycznej
 • administrowanie i nadzór nad urządzeniami aktywnymi sieci, w szczególności nad urządzeniami typu firewall i UTM
 • administrowanie serwerem z systemem księgowo-kadrowym
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu stosowania rozwiązań informatycznych i
 • oprogramowania używanych w Instytucie
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie instalowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • udział w realizacji zamówieniach publicznych przeprowadzanych w NID, dotyczących sprzętu i oprogramowania komputerowego zgodnie z przyjętymi procedurami
 • techniczny nadzór nad pocztą elektroniczną zarządzaną przez Instytut
 • przeprowadzanie instruktażu, szkolenia i udzielanie pomocy użytkownikom w zakresie eksploatacji komputerów, laptopów, urządzeń peryferyjnych. Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników, udzielanie bezpośredniej pomocy technicznej na stanowiskach pracy
 • konserwacja i utrzymanie rozwiązań informatycznych stosowanych w Instytucie
 • pełnienie funkcji Administratora systemu w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

Wymagania:

 • wykształcenie średnie informatyczne
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z administracją i rozwojem środowiska (Active Directory) powyżej 100 maszyn
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN/WAN (TCP/IP, VPN , UTM, Firewall)
 • bardzo dobra znajomość systemów Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Serwer 2012/2022, Microsoft Office 365
 • znajomość instalacji, konfiguracji i diagnostyki systemów operacyjnych Microsoft Windows 10,11 w środowisku domeny Active Directory
 • umiejętność instalacji, konfiguracji i diagnostyki aplikacji pakietu Microsoft Office w środowisku biznesowym
 • umiejętność konfiguracji i diagnostyki komputerów PC (stacjonarnych, przenośnych) w szczególności w kontekście ich pracy w sieciach przedsiębiorstwa (technologie LAN/VPN)
 • znajomość konfiguracji i diagnostyki drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych  w środowiskach domenowych (GPO, LAN, SMTP)
 • utrzymywanie / aktualizowanie bazy komponentów systemu takich jak sprzęt i licencje
 • doświadczenie w administracji kopiami bezpieczeństwa

Mile widziane:

 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do postepowań przetargowych: analiza
 • potrzeb, zbieranie informacji o rynku oferentów, formułowanie wymagań wobec oferentów, przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia
 • znajomość systemu Linux
 • znajomość zagadnień dotyczących wirtualizacji systemów (Vmware vSphere, Hyper-V)
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (Fortinet, HP ) oraz macierzy dyskowych
 • certyfikaty MCTS, CCNA

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV

Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2024 roku

Sposób składania dokumentów:
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Dział IT”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content