Pracownik Zespołu Biura Dyrektora

Zakres zadań na stanowisku: przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznejopracowywanie tekstów do sprawozdań i raportów rocznych Instytututworzenie i opracowywanie tekstów redakcyjnych i promocyjnychrealizacja merytoryczna i organizacyjna...

Pracownik Sekretariatu

Zakres obowiązków:  Wykonywanie czynności w zakresie prac organizacyjno-technicznych w Sekretariacie Instytutu: przygotowywanie korespondencji i dokumentów zgodnie z potrzebami Dyrekcji Instytutu,zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji,obsługa...

Specjalista IT

Zakres obowiązków:  opieka i nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu komputerowego Instytutuadministrowanie serwerami usług katalogowych, serwerami plików, zdalne monitorowanie i administrowanie serwerami i administracją sieci.rozwój i utrzymanie infrastruktury...

Specjalista ds. wydawnictw

Zakres obowiązków:  przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem wydawniczymprace administracyjne działu, koordynowanie obiegu dokumentówwspółpraca z innymi działami oraz z zewnętrznymi podmiotami w zakresie tworzenia i drukowania publikacji, pozyskiwanie...
Skip to content