Pracownik Oddziału Terenowego w Krakowie

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje dwóch  pracowników do Oddziału Terenowego w Krakowie Zakres obowiązków dokumentowanie i monitorowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie województwa małopolskiegogromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie...

Specjalista ds. wydawnictw

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika  na stanowisko: Specjalista ds. wydawnictw redagowanie i korekta tekstówprzygotowywanie dokumentacji związanej z procesem wydawniczymprace administracyjne działu, koordynowanie obiegu dokumentówwspółpraca z...

Pracownik Pracowni Terenowej w Katowicach

dokumentowanie i monitorowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiegogromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji na temat stanu zachowania iochrony zabytków w województwie śląskimprzygotowywanie opinii i ekspertyz oraz...

Pracownik Zespołu Biura Dyrektora

Zakres zadań na stanowisku: przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznejopracowywanie tekstów do sprawozdań i raportów rocznych Instytututworzenie i opracowywanie tekstów redakcyjnych i promocyjnychrealizacja merytoryczna i organizacyjna...
Skip to content