Specjalista ds. dystrybucji i promocji publikacji
Powrót
Data publikacji: 18 stycznia 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika – specjalisty ds. dystrybucji i promocji publikacji

Zakres zadań:

 • obsługa procesu dystrybucji publikacji
 • obsługa sklepu internetowego NID
 • aktualizacja oferty i promocja publikacji NID
 • sporządzanie dokumentów związanych ze sprzedażą książek, w tym faktur i paragonów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami
 • nadzór nad magazynem książek, sporządzanie dokumentów magazynowych i regularna inwentaryzacja, przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie wysyłki książek do partnerów i klientów
 • sporządzanie dokumentów związanych z niehandlowym rozchodem książek, nadzór nad egzemplarzami nieprzeznaczonymi do sprzedaży oraz ich okresowa inwentaryzacja
 • pozyskiwanie nowych odbiorców, kontrahentów i kanałów dystrybucji publikacji
 • uzupełnianie baz danych indeksujących czasopisma naukowe

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: księgarstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, komunikacja społeczna, filologia polska)
 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość zasad dystrybucji książek zarówno w księgarniach tradycyjnych, jak i internetowych
 • znajomość sieci księgarskich i dystrybucyjnych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • samodzielność, dyspozycyjność i dokładność
 • umiejętność pracy zespołowej
 • komunikatywność.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 30 stycznia 2024 roku

Sposób składania dokumentów:
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja dystrybucja wydawnictw”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content