Pracownik Działu Pomników Historii

Zakres zadań: koordynowanie procedury występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za pomnik historii, uczestniczenie w oględzinach zabytków, opracowywanie opinii...

Redaktor w Zespole ds. wydawnictw

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko redaktora do Zespołu ds. wydawnictw Zakres obowiązków:  redagowanie i korekta tekstów oraz korekta poskładowa publikacjiprzygotowywanie dokumentacji związanej z procesem wydawniczymprace...
Skip to content