Specjalista ds. archiwizacji

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. archiwizacji Zakres obowiązków archiwizowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,ewidencjonowanie materiałów archiwalnych,układanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji...

Specjalista IT

Zakres obowiązków: opieka i nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu komputerowego Instytutuadministrowanie serwerami usług katalogowych, serwerami plików, zdalne monitorowanie i administrowanie serwerami i administracją sieci.rozwój i utrzymanie infrastruktury...

Kierownik Zespołu ds. Finansowych

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Finansowych Zakres obowiązków kierowanie i nadzorowanie działalności Zespołu ds. Finansowychprowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz...

Pracownik Zespołu ds. administracyjnych

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. administracyjnych wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z działalnością Instytutuprowadzenie ksiąg inwentarzowych – środków trwałych i przedmiotów, oznakowywanie zakupionego...

Specjalista ds. wywozu zabytków ruchomych

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. wywozu zabytków ruchomych prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wywozu zabytków za granicęprowadzenie statystyk dot. prowadzonych postępowań...

Pracownik Oddziału Terenowego w Krakowie

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje dwóch  pracowników do Oddziału Terenowego w Krakowie Zakres obowiązków dokumentowanie i monitorowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie województwa małopolskiegogromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie...
Skip to content