Specjalista ds. skanowania zasobu

W związku z realizacją Projektu pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” (nr: POPC.02.03.02-00-0017/18) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Pracownik Zespołu ds. upowszechniania wiedzy

Zakres zadań na stanowisku: realizowanie strategii działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwakoordynowanie i promocja projektów edukacyjnych realizowanych przez Instytutopracowywanie i zarządzanie budżetem prowadzonych projektównegocjowanie i...

Pracownik Zespołu ds. monitoringu zabytków

Zakres zadań na stanowisku: współpraca z zarządcami obiektów zabytkowych, jednostkami samorządu terytorialnego organizacjami pozarządowymi, organizacjami branżowymi w celu wypracowania najlepszych praktyk w zarządzaniu zabytkamiprzygotowywanie opinii i ekspertyz oraz...

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakres zadań na stanowisku: uczestnictwo w procesie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie sporządzania: ogłoszeń, specyfikacji...
Skip to content