Pracownik do prac ogrodniczych w Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Park Mużakowski” w Łęknicy
Powrót
Data publikacji: 28 kwietnia 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do prac ogrodniczych w Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Park Mużakowski” w Łęknicy.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych i porządkowych – obsługa maszyn rolniczych, ogrodniczych i budowlanych (m.in.: rębak, podnośnik koszowy, ładowarka, frezarka, kosiarki, kosy, piły spalinowe)
 • praca z brygadą lub praca samodzielna przy realizacji zadań z zakresu pielęgnacji zieleni,
 • prowadzenie samochodu brygadowego/dostawczego
 • konserwacja i proste naprawy sprzętu ogrodniczego, dbałość o czystość i sprawność sprzętu
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu pojazdu
 • mile widziane dodatkowo prawo jazdy kat. T, B+E lub B+C
 • doświadczenie oraz brak przeciwwskazań w pracy na wysokości
 • mile widziane uprawnienia UDT do pracy podnośnikiem koszowym
 • gotowości do wykonywania pracy fizycznej w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • znajomość gatunkowa rodzimych roślin
 • umiejętności obsługi ciągnika rolniczego z osprzętem (glebogryzarka, kosiarki bijakowe, wysięgnikowe, ładowacz, rębak)
 • mile widziana wiedza z zakresu budowy, działania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych (przeglądy, drobne prace naprawcze)
 • umiejętność obsługi kosy spalinowej oraz doświadczenie w pracy związanej z koszeniem terenów zielonych
 • umiejętność obsługi pilarki spalinowej, mile widziane uprawnienia pilarza
 • umiejętność pracy w zespole
 • uczciwość, rzetelność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i sumienność
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub pokrewnym
 • mile widziane uprawnienia elektryczne, spawalnicze lub gotowość do szkoleń i zdania egzaminów

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Łęknica

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Park Mużakowski – ogrodnik-traktorzysta” lub przekazać do siedziby SPT „Park Mużakowski”: 68-208 Łęknica Wybrzeżna 25

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content