Kierownik Zespołu ds. Finansowych

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Finansowych Zakres obowiązków kierowanie i nadzorowanie działalności Zespołu ds. Finansowychprowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz...

Pracownik Zespołu ds. administracyjnych

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. administracyjnych wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z działalnością Instytutuprowadzenie ksiąg inwentarzowych – środków trwałych i przedmiotów, oznakowywanie zakupionego...

Specjalista ds. wywozu zabytków ruchomych

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. wywozu zabytków ruchomych prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wywozu zabytków za granicęprowadzenie statystyk dot. prowadzonych postępowań...

Specjalista ds. wydawnictw

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika  na stanowisko: Specjalista ds. wydawnictw redagowanie i korekta tekstówprzygotowywanie dokumentacji związanej z procesem wydawniczymprace administracyjne działu, koordynowanie obiegu dokumentówwspółpraca z...

Specjalista IT

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista IT Zakres obowiązków:  opieka i nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu komputerowego Instytutuadministrowanie serwerami usług katalogowych, serwerami plików, zdalne monitorowanie i...
Skip to content