Narodowy Instytut Dziedzictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii...