Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej (…)”, Kraków, 12-14 października 2023 r.
Powrót
cerkiew
Data publikacji: 21 grudnia 2023

Konferencja naukowa zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Komitet ds. UNESCO połączyła polskich i europejskich konserwatorów, decydentów i zarządców Światowego Dziedzictwa debatujących nad problematyką ochrony architektury drewnianej. W wydarzeniu można było uczestniczyć online lub na miejscu, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, a towarzyszyło mu otwarcie wystawy „Skarby drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście światowego dziedzictwa UNESCO” na placu Szczepańskim w Krakowie.

Konferencja „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej. 20 lat wpisu Drewnianych kościołów południowej Małopolski oraz 10 lat wpisu Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Listę światowego dziedzictwa UNESCO” rozpoczęła się od uroczystości wręczenia medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” panu Kazimierzowi Czepielowi. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego medal wręczyła dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Kazimierz Czepiel to krakowski historyk sztuki, technik stolarstwa artystycznego, specjalista w zakresie renowacji zabytkowych mebli oraz organów, były rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony zabytków, w dziedzinie rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowa oraz zabytkowych organów. W ramach współpracy z NID Kazimierz Czepiel wspiera merytorycznie Oddział Terenowy NID w Krakowie, między innymi uczestniczył w przygotowaniu i realizacji Seminarium nt. historycznych stolarek okiennych, oraz publikacji-poradnika na ten temat.

Pierwszego dnia skupiono się na aktualnych wyzwaniach stojących przed instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego. Panel zatytułowany „Współczesne wyzwania w ochronie dziedzictwa: zmiany klimatu i konflikty zbrojne” poprowadziła zastępca dyrektora NID, dr hab. Monika Bogdanowska. Drugi panel – „Zarządzanie dziedzictwem budownictwa drewnianego – rola świadomości społecznej i dobrych praktyk” poprowadziła dr hab. Katarzyna Zalasińska. Jako pierwsza w tym panelu wystąpiła dr hab. Monika Bogdanowska przedstawiając wyniki raportu o stanie architektury drewnianej. Następnie prelegenci omawiali studia przypadków poświęcone utworzeniu skansenu ratowniczego dla terenów przeznaczonych pod Zalew Czorsztyński, projektowi skansenu nadsańskiego, budownictwu ryglowemu na Pomorzu Zachodnim oraz drewnianym cerkwiom unickim z obszaru historycznego Podlasia.

Nie zabrakło również wykładów o praktyce konserwatorskiej, drugiego dnia rozmawiano o badaniach historycznych, architektonicznych, dokumentacji i technologiach wykorzystywanych w konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych. Wydarzenie zakończyło się wyjazdem studyjnym do Lipnicy Murowanej, gdzie uczestnicy zwiedzali kościół św. Leonarda, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz kościoły św. Szymona i św. Andrzeja Apostoła.

Konferencja powiązana była z obchodami jubileuszy dwóch wpisów na Listę światowego dziedzictwa UNESCO – 20 lat wpisu Drewnianych kościołów południowej Małopolski oraz 10 lat wpisu Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Drewniane dziedzictwo nie tylko prezentuje bogactwo ludzkiej pomysłowości, ale również sprzyja zrównoważonemu rozwojowi środowiska i stwarza nowe perspektywy na takie współczesne tematy, jak powtórne wykorzystanie zasobów, czy ich trwałość. Tegoroczne spotkanie było istotnym krokiem w kierunku wypracowania wspólnych zasad ochrony tej szczególnej grupy architektury.

Relację z konferencji można oglądać na kanale YouTube -TV NID

Konferencja została objęta honorowym patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków dr. Jarosława Sellina.

Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytutu Dziedzictwa we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO. Partnerami wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Kultury, Instytut Kultury Willa Decjusza, Miasto Kraków.

Organizacja jubileuszu wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO Drewnianych kościołów w południowej Małopolsce (20-lecie) oraz Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat (10-lecie) została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Kazimierz Czepiel, uhonorowany medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, I dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
I dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
Otwarcie wystawy „Skarby drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście światowego dziedzictwa UNESCO” na placu Szczepańskim w Krakowie.
Dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, I dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
II dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
II dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
Wyjazd studyjny do Lipnicy Murowanej, III dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
Wyjazd studyjny do Lipnicy Murowanej, kościół św. Leonarda, III dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
Wyjazd studyjny do Lipnicy Murowanej, kościół św. Leonarda, III dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
Wyjazd studyjny do Lipnicy Murowanej, kościół św. Leonarda, III dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
Wyjazd studyjny do Lipnicy Murowanej, kościół św. Andrzeja Apostoła, III dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, fot. M. Rybnik
Skip to content