Przygotowujemy kolejną edycję międzynarodowej konferencji ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo 2024
Powrót
Siatka modelu przestrzennego nagrobka kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego w kolegiacie świętego Marcina w Opatowie
Data publikacji: 24 maja 2024

W dniach 5 i 6 listopada br. planujemy kolejną edycję międzynarodowej konferencji ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo, kierowanej do  naukowców, badaczy, projektantów i twórców korzystających w swoich działaniach z technologii trójwymiarowego modelowania, Augmented i Virtual Reality. Wydarzenie, poświęcone wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauce oraz dokumentowaniu i prezentowaniu dziedzictwa kulturowego, będzie miało charakter interdyscyplinarny.

Technologia digitalizacji zabytków, poza precyzyjną dokumentacją, daje nam możliwość szerokiego udostępniania i zachowania o nich pamięci dla przyszłych pokoleń. Szczególnie dzisiaj, dziedzictwo kulturowe potrzebuje digitalizacji, usystematyzowanej archiwizacji oraz upowszechniania w bezkresnych przestrzeniach wirtualnego świata.

Międzynarodowa konferencja ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo ma na celu integrację środowisk naukowych, archeologów, architektów, historyków sztuki, konserwatorów, muzealników oraz szeroko rozumianych sektorów kreatywnych, a także stworzenie fundamentów dla międzynarodowego systemu współpracy, wymiany doświadczeń, potrzeb oraz wzajemnego wykorzystywania swoich zasobów. Obecnie, współpraca ta ma ogromne znaczenie w kontekście wykorzystania technologii w digitalizacji zabytków, a więc również ochrony ich substancji i możliwości ich upowszechniania. Potencjał drzemie również w popularyzacji dziedzictwa kulturowego za pomocą przemysłu kreatywnego – m.in. filmów, gier czy wzornictwa przemysłowego.

Tegoroczna edycja konferencji ETHER rozszerzona zostanie o część warsztatową, ukierunkowaną na zasady i metodykę pracy w terenie, metody opracowania danych oraz sposoby ich wykorzystania.

Od ponad 20 lat Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a następnie Dział Digitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa wykorzystuje cyfrowe technologie pomiaru i obrazowania do inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Pierwszy skaner laserowy zakupiony został w 2005 roku, wtedy już technologia pozwalała na trójwymiarowe odwzorowanie przedmiotów, budynków czy stanowisk archeologicznych. Z upływem lat, urządzenia stają się coraz bardziej precyzyjne, opracowanie danych szybsze, a efekty czytelniejsze dla odbiorcy. Od 15 lat realizuje NID pełni powierzoną mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcję Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zabytków.

Do zadań Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zabytków należy przede wszystkim koordynacja i wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych oraz koordynacja w zakresie ich gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Centrum zajmuje się także wyznaczaniem standardów, udostępnianiem ich oraz popularyzacją, w tym edukacją kadr instytucji kultury w zakresie digitalizacji obiektów nieruchomych oraz promocją zasobów cyfrowych.

W ramach prowadzonych działań Centrum opracowuje zestaw dobrych praktyk i zaleceń dotyczących inwentaryzacji architektonicznych wykonywanych metodami cyfrowymi. Realizuje również cyfrową inwentaryzację zabytków o strategicznym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. W zakresie prowadzonych działań powstaje zarówno dokumentacja techniczna, jak i materiał wizualny do wykorzystania w popularyzacji i promocji zabytku. Wszystkie materiały są publikowane na portalu zabytek.pl oraz na portalu Sketchfab. Więcej o działaniach Centrum w artykule: https://nid.pl/2024/02/20/dwadziescia-lat-doswiadczenia-nid-w-digitalizacji-dziedzictwa-kulturowego/.

W skład Rady naukowej konferencji ETHER wchodzą:

  • Prof. Robert Erdmann, University of Amsterdam
  • Dr hab. Katarzyna Zalasińska, Uniwersytet Warszawski
  • Dr Maciej Prarat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Arkadiusz Kołodziej, NASK
  • Artur Paprocki, Veles Productions
  • Marta Mejzner, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Joanna Król-Komła, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • Karol Czajkowski, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Więcej informacji podamy wkrótce.

Organizacja międzynarodowej konferencji ETHER – Eternal Heritage/Wieczne Dziedzictwo została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania „Dofinansowanie działalności Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków”.

Skip to content