Oświadczenie European Heritage Heads Forum

Oświadczenie European Heritage Heads Forum

Dziedzictwo kulturowe Ukrainy jest ściśle związane z dziedzictwem kulturowym Europy i całego świata. Rosyjska agresja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla tego dziedzictwa – alarmuje European Heritage Heads Forum, zrzeszające dyrektorów państwowych organów i...
Skip to content