Wyniki badania segmentacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 83% Polaków podkreśla konieczność dbania o dziedzictwo...