Trzecia edycja konkursu “Samorząd dla Dziedzictwa”
Powrót
Grafika konkursu Samorząd Dla Dziedzictwa
Data publikacji: 14 marca 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” 2022.

Konkurs adresowany jest do samorządów gminnych: miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Pretendenci do wygranej muszą wyróżniać się najlepszym opracowaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, zapewniającego zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na efektywnym wykorzystaniu potencjału zasobów tego dziedzictwa.

Celem konkursu jest promowanie gminnych programów opieki nad zabytkami oraz docenienie samorządów, które najlepiej wywiązują się z tego obowiązku. Najlepsze praktyki i najciekawsze projekty służące ochronie dziedzictwa kulturowego zyskują dodatkową promocję.

Koordynatorem konkursu w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Samorządy biorące udział w konkursie są oceniane w następujących kategoriach:

A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców),

B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców),

C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają pamiątkowe tablice. Ponadto, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata konkursu. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony i opieki nad dziedzictwem.

Zachęcamy do wysłuchania podcastu Dlaczego warto wziąć udział w konkursie »Samorząd dla Dziedzictwa«?”. W podcaście przewodnicząca Jury, prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowie na szereg pytań dotyczących konkursu. Jej wypowiedzi można uznać za kompendium wiedzy dla władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko świadectwo przeszłości, ale także potencjał, który może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”
do 31 maja 2022 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

Skip to content