Oświadczenie European Heritage Heads Forum
Powrót
Archikatedralny sobór św. Jura we Lwowie
Data publikacji: 11 marca 2022

Dziedzictwo kulturowe Ukrainy jest ściśle związane z dziedzictwem kulturowym Europy i całego świata. Rosyjska agresja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla tego dziedzictwa – alarmuje European Heritage Heads Forum, zrzeszające dyrektorów państwowych organów i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa. Ze strony polskiej oświadczenie podpisała dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

European Heritage Heads Forum wystosowało wspólny apel do Rosji o przestrzeganie prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony dziedzictwa. W szczególności chodzi o postanowienia konwencji haskiej z 1954 r. i konwencji genewskich w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego. Podkreślono również, że na terenie Ukrainy znajduje się m.in. siedem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stanowią one niezbywalną część wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz dają ludziom poczucie przynależności, zrozumiałości i bezpieczeństwa.

Z pełnym oświadczeniem można zapoznać się tutaj:

Skip to content