Zwiększenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym w Polsce oraz wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej to cel...