Specjalista ds. dziedzictwa niematerialnego
Powrót
Data publikacji: 22 listopada 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. dziedzictwa niematerialnego

Zakres obowiązków: 

 • Koordynacja działań związanych z realizacją postanowień Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
 • prowadzenie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w tym kontakt z wnioskodawcami
 • organizowanie warsztatów, spotkań oraz szkoleń z udziałem ekspertów z kraju i specjalistów zagranicznych
 • opracowywanie merytoryczne materiałów szkoleniowych oraz poradników w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • zarządzanie stroną internetową – opracowywanie oraz wprowadzanie treści na stronę internetową
 • udzielanie informacji na temat dziedzictwa niematerialnego dla mediów

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowana specjalność: etnologia, kulturoznawstwo
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
 • znajomość problematyki ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także ogólnie problematyki dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków oraz tematyki dziedzictwa kulturowego UNESCO
 • bardzo dobry poziom komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim oraz umiejętność tworzenia tekstów
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych
 • dobra organizacja i umiejętność planowania pracy własnej
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • obsługa baz danych
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację, mile widziana znajomość innych języków obcych

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność prezentacji / wystąpień przed dużą publicznością
 • znajomość programu EZD

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 15 grudnia  2022 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Specjalista ds. dziedzictwa niematerialnego” 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego  terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content