I zjazdy Szkół Ciesielskich NID w Barlinku i Wojszynie – relacja
Powrót
warsztaty ciesielskie w Barlinku podczas pierwszego zjazdu szkoły ciesielskiej
Data publikacji: 8 lipca 2024

Od 5 do 7 lipca w dwóch miejscowościach Polski – Barlinku i Wojszynie – odbywały się I zjazdy Szkół Ciesielskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Warsztaty przygotowane zostały z myślą o wykonawcach pracujących przy zabytkowych obiektach ryglowych i zrębowych, przedstawicielach służb konserwatorskich, architektach i użytkownikach obiektów ryglowych i zrębowych oraz szerokim gronie zainteresowanych tradycyjnym ciesielstwem i zabytkami drewnianej architektury ryglowej i zrębowej.

Szkoła Ciesielska NID w Barlinku

Warsztaty w ramach I zjazdu Szkoły Ciesielskiej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Barlinku, których tematyką była podstawa tradycyjnego ciesielstwa w budownictwie szkieletowym/ryglowym, zostały zorganizowane w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym „Młyn-Papiernia”.

I zjazd Szkoły Ciesielskiej w Barlinku, fot. NID/ Tobiasz Bułynko

Zajęcia rozpoczęto od wprowadzania dr inż. arch. Alicji Cykalewicz-Tymbarskiej. Następnie kierownik Oddziału Terenowego NID w Szczecinie, Waldemar Witek, wygłosił wykład nt. regionalnej architektury drewnianej, natomiast o fachu ciesielskim opowiedzieli dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz i cieśla Jörg von Ameln. Drugi dzień warsztatów również rozpoczęto od części teoretycznej, tym razem dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz i cieśla Jörg von Ameln przybliżyli temat kultury drewnianej, a konstruktor i rzeczoznawca MKiDN dr Krzysztof Ałykow – tradycyjnej konstrukcji ryglowej. W niedzielę Natalia Skiepko, kierownik Pracowni Terenowej – Centrum Architektury Drewnianej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, przedstawiła zasady opieki i prewencyjnej ochrony historycznej architektury drewnianej, a dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz wygłosił wykład pt. „Edukacja na rzecz ochrony ryglówki – wspólnego dziedzictwa – jak działać skutecznie?”. Każdego dnia po części teoretycznej odbywały się zajęcia warsztatowe.

W I zjeździe Szkoły Ciesielskiej w Barlinku wzięło udział 11 osób.

Galeria zdjęć (kliknij na zdjęcie aby powiększyć):
Autorzy zdjęć: NID/Tobiasz Bułynko, Barbara Halliop, Natalia Skiepko

Szkoła Ciesielska NID w Wojszynie

Szkoła Ciesielska NID została zorganizowana w województwie lubelskim – w Ośrodku Działań Twórczych i Edukacyjnych „SPICHLERZOWNIA” w Wojszynie. Jej tematyka dotyczyła podstawy tradycyjnego ciesielstwa w budownictwie zrębowym.

I zjazd Szkoły Ciesielskiej w Wojszynie, fot. NID/ Anna Śmigielska

Warsztaty rozpoczął dr hab. Jakub Pieleszek, który opowiedział o działalności popularyzatorskiej Ośrodka Działań Twórczych i Edukacyjnych SPICHLERZOWNIA, a także głównych celach i założeniach dotyczących obiektów architektury drewnianej. Podczas pierwszego dnia wykłady wygłosili Maciej Warchoł z Działu Ekspertyz i Analiz Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa („Tradycyjna konstrukcja zrębowa”) oraz cieśla Cezary Romanowski („Fach Ciesielski”). Drugi dzień również otworzył dr hab. Jakub Pieleszek wystąpieniem nt. czytania drewna. Natomiast Agata Mucha z Zespołu ds. Dziedzictwa Niematerialnego NID przygotowała dla uczestników wykład pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście tradycji ciesielskich. Wprowadzenie w problematykę oraz przykłady żywego dziedzictwo opartego o drewno”. Andrzej Żygadło rozpoczął ostatni dzień Szkoły Ciesielskiej wykładem pt. „Gdzie leży Adamczycha?”. Następnie o misji i działalności Centrum Architektury Drewnianej NID opowiedziała Monika Sabljak z Centrum Architektury Drewnianej Zakopane NID. Każdego dnia po części teoretycznej odbywały się zajęcia warsztatowe. Uczestnicy szkolili się w obróbce drewna tradycyjnymi narzędziami i metodami ciesielskimi przygotowując elementy pod budowę spichlerza kawowego wzorowanego na zabytkowych obiektach wstępujących w tym regionie.

W I zjeździe Szkoły Ciesielskiej w Wojszynie wzięło udział 10 osób.

Galeria zdjęć (kliknij na zdjęcie aby powiększyć):
Autorzy zdjęć: NID/Anna Dzwolak, Monika Sablijak

II zjazdy Szkół Ciesielskich NID w Barlinku i Wojszynie odbędą się już w dniach 12-14 lipca. Więcej informacji publikujemy na stronach:

Współorganizatorami wydarzenia są Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny „Młyn-Papiernia” oraz Ośrodek Działań Twórczych i Edukacyjnych „SPICHLERZOWNIA”.

Szkoły ciesielskie finansowe są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań Pracowni Terenowej NID – Centrum Architektury Drewnianej.

Skip to content