II zjazd Szkoły Ciesielskiej NID w Wojszynie – Prace naprawcze w obrębie historycznych konstrukcji zrębowych
Powrót
narzędzia ciesielskie
Data publikacji: 15 kwietnia 2024

W dniach od 12 do 14 lipca odbędzie się II zjazd Szkoły Ciesielskiej w Ośrodku Działań Twórczych i Edukacyjnych „SPICHLERZOWNIA” w Wojszynie, poświęcone tradycjom budownictwa zrębowego.

Tematem II zjazdu będą prace naprawcze w obrębie historycznych konstrukcji zrębowych.

Warsztaty przygotowane zostały z myślą o wykonawcach pracujących przy zabytkowych obiektach zrębowych, przedstawicielach służb konserwatorskich, architektach i użytkownikach obiektów ryglowych oraz szerokim gronie zainteresowanych tradycyjnym ciesielstwem i zabytkami drewnianej architektury zrębowej.

Harmonogram:

Piątek, 12 lipca 2024 r.

 • 10:00 – rozpoczęcie warsztatów
  Wprowadzenie [dr hab. Jakub Pieleszek]
 • 10:15 – 12:00 wykłady
  – Procedury administracyjne przy prowadzeniu prac przy zabytkach, możliwości pozyskania dotacji i refundacji na prace konserwatorskie [dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, WUOZ w Lublinie]
  – Ocena stanu zabytku i jego podatności adaptacyjnej. Granice dopuszczalnej ingerencji w zabytek [Wojciech Cybula, Monika Kurczewicz, WUOZ w Lublinie]
 • 12:00 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 15:30 zajęcia warsztatowe
 • 15:30 – przerwa kawowa
 • 15:45 – 18:00 zajęcia warsztatowe

Sobota, 13 lipca 2024 r.

 • 9:00 – 11:00 wykłady
  – Konserwatorskie badania stratygraficzne, technologiczne i materiałowe [Elżbieta Graboś,  konserwator dzieł sztuki, twórca Zagrody Apolonia]
  – Metody dokumentacji zabytków drewnianej architektury [dr inż. arch. Klara Kantorowicz-Wółkowska, NID Dział Digitalizacji]
 • 11:00 – przerwa kawowa
 • 11:30 – 14:00 zajęcia warsztatowe
 • 14:00 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 18:00 zajęcia warsztatowe

Niedziela, 14 lipca 2024 r.

 • 9:00 – 10:00 wykłady
  Opieka nad zabytkami drewnianej architektury zrębowej [mgr inż. Piotr Horodyski]
 • 11:00 – 14:00 zajęcia warsztatowe
 • 14:00 – Podsumowanie II zjazdu i zakończenie warsztatów

 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zarejestrowanie się poprzez formularz: https://rejestracja.nid.pl/szkola_ciesielska_wojszyn , w tym wyrażenie zgód w poszczególnych zakresach, udział w szkoleniu BHP oraz otrzymanie informacji zwrotnej od Organizatorów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu.

Organizatorzy zapewniają zaplecze merytoryczne, materiały edukacyjne oraz szkolenie BHP. Podczas szkolenia przewidziano przerwy kawowe oraz ognisko integracyjne. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz dojazdem.

Współorganizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ośrodek Działań Twórczych i Edukacyjnych „SPICHLERZOWNIA”.

Szkoły ciesielskie finansowe są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań Pracowni Terenowej NID – Centrum Architektury Drewnianej.

Skip to content