II zjazd Szkoły Ciesielskiej NID w Barlinku – Praca przy zabytkowym obiekcie szkieletowym/ryglowym
Powrót
wnętrze budynku drewnianego
Data publikacji: 15 kwietnia 2024

W dniach od 12 do 14 lipca odbędzie się II zjazd Szkoły Ciesielskiej w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym “Młyn-Papiernia” w Barlinku poświęcone tradycjom budownictwa ryglowego. Tematyką II zjazdu będą prace przy zabytkowym obiekcie szkieletowym/ryglowym. Warsztaty przygotowane zostały z myślą o wykonawcach pracujących przy zabytkowych obiektach ryglowych, przedstawicielach służb konserwatorskich, architektach i użytkownikach obiektów ryglowych oraz szerokim gronie zainteresowanych tradycyjnym ciesielstwem i zabytkami drewnianej architektury ryglowej. Harmonogram: Piątek, 12 lipca 2024 r.

 • 10:00 – rozpoczęcie warsztatów Wprowadzenie [dr inż. arch. Alicja Cykalewicz-Tymbarska]
 • 10:15 – 12:00 wykłady –  Procedury administracyjne przy prowadzeniu prac przy zabytkach, możliwości pozyskania dotacji i refundacji na prace konserwatorskie [Tomasz Wolender, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków WUOZ w Szczecinie, dr inż. arch. Aleksandrą Hamberg-Federowicz, WUOZ w Szczecinie] –  Metody dokumentacji zabytków drewnianej architektury ryglowej [mgr inż. arch. Krzysztof Tymbarski]
 • 12:00 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 15:30 zajęcia warsztatowe
 • 15:30 – 15:45 przerwa kawowa
 • 15:45 – 18:00 zajęcia warsztatowe

Sobota, 13 lipca 2024 r.

 • 9:00 – 11:00 wykłady –  Metody badań architektonicznych konstrukcji szkieletowych [dr hab. inż. arch. Ulrich Schaaf] –  Specyfika projektowania rewaloryzacji i adaptacji obiektów zabytkowych [dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz]
 • 11:00 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 14:00 zajęcia warsztatowe
 • 14:00 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 18:00 zajęcia warsztatowe

Niedziela, 14 lipca 2024 r.

 • 9:00 – 10:00 wykłady Podsumowanie II zjazdu Opieka nad zabytkami drewnianej architektury ryglowej [dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz]
 • 11:00 – 14:00 zajęcia warsztatowe
 • 14:00 – podsumowanie i zakończenie warsztatów

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zarejestrowanie się poprzez formularz: https://rejestracja.nid.pl/pl/szkola_ciesielska_barlinek, w tym wyrażenie zgód w poszczególnych zakresach, udział w szkoleniu BHP oraz otrzymanie informacji zwrotnej od Organizatorów o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Organizatorzy zapewniają zaplecze merytoryczne, materiały edukacyjne oraz szkolenie BHP. Podczas szkolenia przewidziano przerwy kawowe oraz ognisko integracyjne. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz dojazdem. Współorganizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”. Szkoły ciesielskie finansowe są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań Pracowni Terenowej NID – Centrum Architektury Drewnianej.

Skip to content