Zakończenie naborów wniosków do programów dotacyjnych NID
Powrót
zdjęcie przedstawiające stopy w kręgu zdjęcie Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
Data publikacji: 18 czerwca 2024

Nabory wniosków do programów dotacyjnych pod nazwą „Niematerialne – przekaż dalej” oraz „Wspólnie dla dziedzictwa” na rok 2024 zostały zakończone. Do obu programów zgłoszono łącznie ponad 280 projektów. Rozstrzygnięcie naboru do Programu „Niematerialne – przekaż dalej” nastąpi do 22 lipca, natomiast wyniki „Wspólnie dla dziedzictwa” ogłoszone zostaną do 26 lipca.

IX edycja Programu „Wspólnie dla dziedzictwa”

Celem Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Program „Wspólnie dla dziedzictwa” adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez między innymi: prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego czy działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne materialne dziedzictwo kulturowe. Więcej informacji >tutaj<.

„Wspólnie dla dziedzictwa” to program zapoczątkowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2016 roku z myślą o angażowaniu społeczeństwa w poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz w system opieki nad zabytkami. W latach 2016-2023 do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” wnioski złożyło ponad 1200 organizacji pozarządowych. 303 organizacje otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektów, angażujących ponad 5000 wolontariuszy, dla których ważna jest troska o dziedzictwo kulturowe.

W naborze do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2024 roku złożonych zostało 200 wniosków. Budżet dziewiątej edycji programu w 2024 roku wynosi 1 220 000,00 zł. Wyniki, zgodnie z Regulaminem Programu, zostaną ogłoszone do 26 lipca 2024 r.

II edycja Programu „Niematerialne – przekaż dalej”

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych, które albo są Depozytariuszami zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, albo współpracują z Depozytariuszami (w ramach przygotowanego projektu). W ramach Programu uprawnieni wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących między innymi: działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności oraz działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze. Więcej informacji >tutaj<.

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji Programu „Niematerialne – przekaż dalej” w procedurze konkursowej wyłoniono 11 najlepszych zadań (z 50 złożonych wniosków).

W tym roku, do drugiej edycji Programu „Niematerialne – przekaż dalej” złożono 81 wniosków. Budżet programu na 2024 r. wynosi 500 000 zł. Dofinansowanie na realizację jednego zadania może wynieść od 5 000 zł do 40 000 zł. Rozstrzygnięcie naboru do Programu „Niematerialne – przekaż dalej” nastąpi do 22 lipca 2024 r.Skip to content