Dr Renata Stachańczyk członkiem nowego Zespołu do spraw zapewnienia ochrony drzew i krzewów
Powrót
Data publikacji: 18 czerwca 2024

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2024 r. powołany został międzyresortowy Zespół do spraw zapewnienia ochrony drzew i krzewów, którego jednym z członków została dr Renata Stachańczyk – Kierownik Działu Krajobrazu Kulturowego, Zieleni Zabytkowej i Cmentarzy Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zadaniem Zespołu do spraw zapewnienia ochrony drzew i krzewów jest opracowanie założeń aktów prawnych ustanawiających zasady wzmocnienia ochrony drzew i krzewów, w tym założeń do rozporządzenia, o którym mowa w art. 87a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), oraz sformułowanie rekomendacji i opinii dla Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących zmian przepisów prawa zapewniających większą ochronę drzew i krzewów.

W skład Zespołu wchodzą:
• Przewodniczący – Mikołaj Dorożała – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody;
• Pierwszy Zastępca Przewodniczącego – dr Aleksander Jakubowski – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
• Drugi Zastępca Przewodniczącego – Paweł Jaworski – Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;

Członkami Zespołu zostali:
• Michał Adamus – Prezes Zarządu Federacji Arborystów Polskich,
• dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek – przedstawiciel Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu,
• Sławomir Bełko – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
• Małgorzata Drożdż – przedstawicielka Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika,
• Andrzej Gąsiorowski – Prezes Zarządu Fundacji FOTA4Climate,
• Małgorzata Jankowska-Różyńska – radca w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
• Piotr Kropiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
• Iwona Nowak – radca prawny w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
• Paulina Pastusińska – specjalista w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
• Ewa Pisarczyk – główny specjalista w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
• Jarosław Rogólski – przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
• dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska – adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
• Krzysztof Smolnicki – Prezes Zarządu Fundacji Ekorozwoju,
• dr Renata Stachańczyk – Kierownik Działu Krajobrazu Kulturowego, Zieleni Zabytkowej i Cmentarzy Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
• dr inż. Veranika Stopczyk – główny specjalista w Departamencie Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
• dr hab. inż. Marzena Suchocka – Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
• Małgorzata Szymczak-Piątek – przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.Skip to content