Powrót
Niematerialne – przekaż dalej
O programie

Głównym celem programu „Niematerialne – przekaż dalej” jest wspieranie projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji tych zjawisk. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

Program jest ogłaszany po raz pierwszy w 2023 r., w związku z 20. rocznicą powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10. rocznicą Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W kolejnych latach planujemy kontynuację tego programu dotacyjnego.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych, które albo są Depozytariuszami zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, albo współpracują z Depozytariuszami (w ramach przygotowanego projektu).

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami/ elementami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

  1. działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo;
  2. projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem;
  3. działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej.

Wnioski do programu można składać za pomocą platformy Witkac (https://witkac.pl/#/contest/view?id=26155) od 14 kwietnia 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.
Przy opracowaniu wniosku zachęcamy do skorzystania z instrukcji zamieszczonej w materiałach do pobrania.
Realizowane zadania mogą się rozpocząć od dnia ogłoszenia naboru i muszą być zakończone do 31 października 2023 r. (szczegóły w regulaminie programu).

 

Program jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela w godz. 12.00-16.00 (pn-pt)
Małgorzata Brzozowska
tel.: +48 22 55 15 648
mobile: +48 507 185 592
e-mail: mbrzozowska@nid.pl

Aktualności

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content