12 – 14 października: Międzynarodowa konferencja naukowa „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, Kraków
Powrót
cerkiew
Data publikacji: 4 października 2023

Zapraszamy do udziału online w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej. 20 lat wpisu Drewnianych kościołów południowej Małopolski oraz 10 lat wpisu Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Listę światowego dziedzictwa UNESCO”. Konferencja została przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO. Partnerami wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Kultury, Instytut Kultury Willa Decjusza, Miasto Kraków. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14.10.2023 r.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. „Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem architektury drewnianej”, która ma na celu wymianę wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie konserwacji, a także polityki i zarządzania zabytkowymi obiektami architektury drewnianej. Podczas konferencji wynikami swoich badań oraz wieloletnimi doświadczeniami podzielą się zarówno naukowcy, specjaliści oraz zarządcy zabytkowej architektury drewnianej.

Udział w konferencji będzie możliwy online po rejestracji pod linkiem: https://nid.twojewydarzenie.online/  

Ramowy program konferencji dostępnej online:

DZIEŃ 1 12 października 2023 r. (czwartek)

godz. 10.00 – 10.30 Inauguracja obrad
godz. 10.30 – 13.10 Panel I: Współczesne wyzwania w ochronie dziedzictwa: zmiany klimatu i konflikty zbrojne.
godz. 15.00 – 17.40 Panel II: Zarządzanie dziedzictwem budownictwa drewnianego – rola świadomości społecznej i dobrych
praktyk.

DZIEŃ 2 13 października 2023 r. (piątek)

godz. 10.00 – 12.40 Panel III: Technologia, materiały i konserwacja zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego.

Szczegółowy program konferencji >tutaj<

Konferencja jest podsumowaniem obchodów jubileuszy dwóch wpisów na Listę światowego dziedzictwa UNESCO – 20 lat wpisu Drewnianych kościołów południowej Małopolski oraz 10 lat wpisu Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Jednym z podjętych działań jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami w dziedzinie konserwacji i ochrony dziedzictwa, w szczególności konserwatorami, decydentami i zarządcami Światowego Dziedzictwa. Będzie to również próba podjęcia refleksji nad wypracowaniem wspólnych zasad ochrony tej szczególnej grupy architektury.

Obiekty dziedzictwa drewnianego, od starożytnych świątyń i pałaców po tradycyjne domy i zabytkowe kościoły, są istotną częścią naszego dziedzictwa – przyczyniają się do ciągłości kulturowej i głębszego zrozumienia naszej wspólnej historii. Architektura drewniana ukazuje różnorodność kulturową w różnych regionach, krajach i kontynentach, ponieważ na style architektoniczne miały wpływ dostępne materiały, klimat, rzemieślnicze umiejętności i tradycje oraz różne tożsamości kulturowe. Drewniane dziedzictwo nie tylko prezentuje bogactwo ludzkiej pomysłowości, ale również sprzyja zrównoważonemu rozwojowi środowiska i stwarza nowe perspektywy na takie współczesne tematy, jak powtórne wykorzystanie zasobów, czy ich trwałość.

Zabytki architektury drewnianej są jednak, w sposób szczególny, zagrożone wszelkimi przemianami współczesnego świata. W obliczu nowych wyzwań, takich jak rosnąca liczba konfliktów i klęsk żywiołowych, a także zmiany klimatu, zachowanie dziedzictwa drewnianego wymaga jeszcze bardziej starannych metod konserwacji i zarządzania.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO powstała w związku z zapisami Konwencji z 1972 r. w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, i obejmuje najcenniejszy dorobek kulturowy ludzkości. Na Listę wpisuje się wyróżniające się w skali świata dobra kultury, które charakteryzuje wyjątkowa powszechna wartość, autentyzm i znaczenie w dokumentowaniu osiągnięć cywilizacji. Jednocześnie Lista służy doskonaleniu teorii i praktyki ochrony zabytków, w których widzi się dobro wspólne, które podlega różnym zagrożeniom, a jako zasób jest nieodnawialne. Obecnie na Liście światowego dziedzictwa znajduje się 1157 wpisów, z czego 17 z terenu Polski, w tym 15 obejmujących dobra kulturowe oraz 2 przyrodnicze.

Otwarcie wystawy „Skarby drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście światowego dziedzictwa UNESCO”

12 października 2023 r. o godz. 13.30, plac Szczepański w Krakowie
Otwarcie wystawy plenerowej „Skarby drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście światowego dziedzictwa UNESCO”. Wystawa i jej otwarcie jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji.
Wystawę będzie można oglądać na placu Szczepańskim w Krakowie do 6 listopada 2023 r.

Konferencja została objęta honorowym patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków dr. Jarosława Sellina.

Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytutu Dziedzictwa we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO. Partnerami wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Kultury, Instytut Kultury Willa Decjusza, Miasto Kraków.

Organizacja jubileuszu wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO Drewnianych kościołów w południowej Małopolsce (20-lecie) oraz Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat (10-lecie) została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content