28 – 29 listopada: III Konferencja naukowa. Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu
Powrót
widok na blok mieszkalny
Data publikacji: 4 października 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO serdecznie zapraszają na trzecią edycję konferencji naukowej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych z wpływem dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 listopada 2023 roku w Warszawie.

Po raz trzeci Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmuje wyzwanie zmierzenia się z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego wobec zmian klimatycznych, tym razem tematem konferencji będzie “Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej”. Wydarzenie, jak co roku, planowane na listopad, tym razem odbędzie się w Warszawie.

Zmiany klimatyczne w naszych warunkach, przede wszystkim wzrost temperatur i brak opadów, szczególnie dotkliwie dotykają obszarów zurbanizowanych, gdzie do zjawisk naturalnych dokłada się swym działaniem człowiek. Jego działalność, często w sposób nieodwracalny, przekształca środowisko przyczyniając się do rosnącego niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Urbanizacja i presja inwestycyjna zmieniają układy naturalnych cieków wodnych, powodują obniżenie, jak i spiętrzanie lustra wody. Zjawiska te mają katastrofalny wpływ zarówno na zieleń, jak i na istniejące struktury budowlane.

Podczas konferencji będziemy mieć możliwość przyjrzenia się problemom hydrologicznym, skali zjawiska oraz konsekwencjom, jakie wielkie inwestycje niosą dla obiektów i obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej. Wypracowanie działań ograniczających negatywne skutki antropopresji wymaga debaty i właściwego rozpoznania zagrożeń.

Kluczowe zagadnienia

Postawiliśmy następujące pytania na które chcemy wspólnie szukać odpowiedzi:

  • Co aktualnie największe zagrożenia dla sytuacji hydrologicznej na obszarach zabytkowych?
  • Co może pomóc w rozwiązaniu problemu?
  • Czym grozi pozostawienie sytuacji „jak jest”?
  • Co straciliśmy w pędzie gwałtownie rozwijających się miast, i jak to wpływa na historyczny krajobraz miasta?

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, architektów, hydrologów, przedstawicieli różnych branż, osoby związane z ochroną dziedzictwa i wszystkich, którzy są zainteresowani przyszłością miast i ich rozwojem, jako miejsca dobrego do życia dla człowieka.

Do pobrania:
Program konferencji
Książka abstraktów

Forma konferencji:
Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, w języku polskim.
Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny. Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja. Z uwagi na ilość zgłoszeń, rejestracja uczestników została już zakończona.

Konferencja nie będzie transmitowana on-line. Nagranie pokonferencyjne zostanie udostępnione po jego zakończeniu na kanale YouTube NID – TV NID. Zachęcamy do subskrypcji: https://www.youtube.com/@tvnid/.

Kiedy:
28 listopada 2023, w godz. 10.00-16.30
29 listopada 2023, w godz. 10.00-16.00

Gdzie: Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, dostępne będą na stronie nid.pl oraz na https://fb.me/e/9DRWZtpQc.

Rada Naukowa: dr hab. Monika Bogdanowska, prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. dr hab. inż. Maciej Zalewski

Partnerzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO, Ecohydrology & Hydrobiology – The journal of the European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr. Jarosława Sellina, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz European Regional Centre for Ecohydrology.

Organizacja III konferencji hydrologicznej. Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu, pt. „Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej” jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content