Relacja z konferencji naukowej „Ochrona i konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych”
Powrót
doktor habilitowana Monika Bogdanowska zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Data publikacji: 2 października 2023

W dniach 26-28 września 2023 r. na Zamku w Malborku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona i konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych”, którą Narodowy Instytut Dziedzictwa współorganizował razem ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Muzeum Zamkowym w Malborku i Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP.

Przedstawiane na konferencji referaty i dyskusje koncentrowały się wokół trzech tematów: prawnej ochrony zabytków, wykorzystania nowych technologii oraz konserwacji obiektów sztuki sakralnej. W sesjach brali udział zarówno przedstawiciele strony kościelnej i państwowej. Podczas sesji poświęconej konserwacji, zastępca dyrektora NID, dr hab. Monika Bogdanowska wygłosiła referat na temat „Co poszło nie tak, czyli o pracach restauratorskich przy malowidłach autorstwa Stanisława Wyspiańskiego w krakowskim kościele ojców franciszkanów”.

Konferencja pokazała, jak ważna w dbałości o zabytki sakralne jest wymiana doświadczeń i poglądów między dwiema stronami świecką i kościelną – podsumowała s. dr Natanaela Błażejczyk CSSF, sekretarz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego działającej przy Konferencji Episkopatu Polski.

Patronat Honorowy nad konferencją objął dr Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków; ks. bp prof. dr hab. Michał Janocha – Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP.

dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Konferencja naukowa “Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Obiektów Sakralnych”, 26-28 września 2023 r., Muzeum Zamkowe w Malborku, fot. Lech Okoński
dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Konferencja naukowa “Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Obiektów Sakralnych”, 26-28 września 2023 r., Muzeum Zamkowe w Malborku, fot. Lech Okoński
Konferencja naukowa “Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Obiektów Sakralnych”, 26-28 września 2023 r., Muzeum Zamkowe w Malborku, fot. Lech Okoński
Skip to content