Konferencja naukowa “Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI-XVIII wieku. Sztuka-Kultura-Konserwacja”
Powrót
Patronaty  Leszno aktual
Data publikacji: 14 września 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem konferencję naukową „Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI-XVIII wieku. Sztuka-Kultura-Konserwacja” organizowaną przez Miasto Leszno. Wydarzenie odbędzie się w dn. 23-24 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.

Przedstawiciele magnackich rodzin Leszczyńskich i Sułkowskich, dawnych właścicieli m.in. obchodzącego obecnie swoje 475-lecie lokacji, miasta Leszna, zapisały się na kartach historii niemal całej Europy. Liczne ślady ich działalności w postaci monumentalnej architektury, dzieł literackich czy dzieł sztuki odnaleźć można zarówno w Lesznie, Rydzynie, Warszawie czy Baranowie Sandomierskim, jak i we francuskim Nancy czy niemieckim Zweibrϋcken. W okresie ostatnich 20 lat pojawiło się wiele nowych prac naukowych, odkryć archeologicznych i badań architektonicznych związanych z szeroko pojętym mecenatem artystycznym rodów Leszczyńskich i Sułkowskich.

Tematyka konferencji, w której udział wezmą przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju będzie zatem znakomitą okazją do publicznego zaprezentowania dziedzictwa kulturowego związanego z historią miasta Leszna oraz dawnymi jego właścicielami. W okresie od XV do XVIII w. Leszno stanowiło gniazdo rodowe i centrum latyfundiów magnackich rodu Leszczyńskich. W 1738 roku cały ten ogromny majątek stał się własnością Aleksandra Józefa Sułkowskiego, a następnie jego potomków. Mecenat artystyczny przedstawicieli tych wielkich rodów miał wpływ na rozwój idei oświecenia oraz przyczynił się do powstania wybitnych realizacji artystycznych, budowlanych i urbanistycznych w regionie, Rzeczypospolitej, a także w Europie. Leszczyńscy i Sułkowscy byli fundatorami tak znanych obiektów jak m.in. barokowy kościół Św. Mikołaja w Lesznie, zespół rezydencjonalno-urbanistyczny w Rydzynie (uznany za pomnik historii w 2017 r.), zamek w Baranowie Sandomierskim, zamek w Gołuchowie, zamek w Bielsku-Białej. Nie sposób przecenić także wpływu króla Stanisława Leszczyńskiego na sztukę i architekturę poza granicami Polski. Z jego inicjatywy w Nancy wzniesiono barokowy Kościół Notre-Dame de Bon Secours, pałac w Luneville, przebudowano układ urbanistyczny w Nancy. Król założył także funkcjonującą do dziś Akademię Stanisława w Luneville.

Zagadnienia poruszone przez prelegentów konferencji pozwolą omówić nowe aspekty związane z kulturalnym dziedzictwem tych znamienitych rodów, a także zapewne staną się przyczynkiem dla dalszych badań nad historią i treściami ideowymi ich mecenatu artystycznego.

Skip to content