Szkoła letnia „Tłoka ciesielska. Podstawy oceny stanu technicznego zabytków drewnianych. Teoria i praktyka w skansenach podlaskich”
Powrót
Tloka ciesielska
Data publikacji: 29 czerwca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspólnie z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza do udziału w letniej szkole. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25 – 29 lipca 2022 r. i skierowane jest do pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków z całej Polski, zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i kompetencji związanych z inwentaryzacją, ochroną i konserwacją architektury drewnianej.

Tegoroczna szkoła pozwoli uczestnikom na poznanie wybranych podlaskich skansenów pod kątem konserwacji, translokacji i dokumentacji zabytków budownictwa wiejskiego. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie i Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie staną się instytucjami, w których uczestnicy szkoły poznają zagadnienia związane z mykologia budowlaną, dokumentacją zabytków nieruchomych i konserwacją obiektów drewnianych. Przedostatniego dnia szkoły, podczas wyjazdu terenowego uczestnicy zwiedzą obiekty, do budowy których wykorzystywane były glina i wapno.

Połączenie teorii z praktyką da uczestnikom pełny przekrój zagadnień związanych z ochroną zabytków drewnianych.

W tym roku ponownie osobą odpowiedzialną za poprowadzenie szkoły i opiekę merytoryczną nad uczestnikami będzie sprawował kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka – Edwin Wilbik, od wielu lat zajmujący się translokacją, konserwacją i dokumentacją zabytków drewnianych w ciechanowieckim muzeum. Wykłady w ramach letniej szkoły prowadzić będą specjaliści z Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie, Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz specjaliści z poszczególnych skansenów.

Uczestnicy w dniach 25-29 lipca przebywać będą na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Program wydarzenia:

25 lipca 2022 r.:

 • Zakwaterowanie uczestników;
 • Inauguracja szkoły letniej, powitanie uczestników, przedstawienie programu;
 • Zwiedzanie skansenu mazowiecko-podlaskiego w Ciechanowcu połączone z wykładem Edwina Wilbika, kierownika Działu Budownictwa Wiejskiego w Muzeum w Ciechanowcu;
 • Przejazd do Drewnowa-Ziemaków Dąbrowy Łazów oraz Winnej Chroły:
  Zwiedzanie dwóch wiatraków oraz zabytkowej szkoły, połączone z przedstawieniem zasad ochrony zabytków drewnianych in situ;
 • Wieczorne wykłady:
  Grzyby i owady niszczące drewno, mgr inż. Agnieszka Mielnik,
  Ocena stanu zachowania obiektów drewnianych oraz dokumentacja i ekspertyza mykologiczna obiektu, mgr inż. Paweł Kinsner.

26 lipca 2022 r.:

 • Przejazd do Skansenu Kurpiowskiego im. A. Chętnika w Nowogrodzie:
  Zwiedzanie z dr Urszulą Kuczyńską – Kierownik Skansenu;
 • Warsztaty z podstaw mykologii budowlanej, prowadzenie: dr inż. Bogusław Andres, Edwin Wilbik i Agnieszka Mielnik;
 • Wykład Czynniki biotyczne niszczące drewno, dr inż. Bogusław Andres;
 • Wieczorne wykłady:
  Prace przedprojektowe i inwentaryzacyjne przy obiektach przeznaczonych do translokacji, Krzysztof Wieczorek,
  Ciesielskie znaki montażowe, problematyka badawczo – konserwatorska, Dominik Mączyński.

27 lipca 2022 r.:

 • Przejazd do Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie:
  Zwiedzanie wybranych obiektów skansenu z Karolem Wiśniewskim, głównym konserwatorem zabytków, połączone z omówieniem zasad translokacji i konserwacji zabytków przeniesionych na teren skansenu ostatnich latach oraz podstawy przygotowywania dokumentacji technicznej tych obiektów;
 • Wykład: Procedury formalno-prawne dotyczące translokacji budynków na teren muzeum na wolnym powietrzu, Tomasz Klimaszewski.

28 lipca 2022 r.:

 • Przejazd do Tworkowic, Kozarzy i Rudki:
  – Wykład: Konstrukcje obiektów do których budowy wykorzystywano glinę, słomę, drewno, wapno i kamień, Edwin Wilbik;
  – Warsztaty terenowe, w trakcie których na przykładzie kilkunastu budynków uczestnicy zobaczą konstrukcję glinobitki ze zbrojeniem z jałowca, konstrukcję strychulcową ze słomianych warkoczy oraz konstrukcję z polan opałowych.

29 lipca 2022 r.:

 • Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu:
  – Warsztaty z tradycyjnego poszywania dachów słomą żytnią. Prowadzenie: Edwin Wilbik i pracownicy Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
  Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady poszywania dachów słomą, nauczą się kręcić „powrósło” i wykonywać tradycyjne snopki „główczaki”. Następnie sami przyszyją przygotowane snopki do specjalnie przygotowanej więźby dachowej.
 • Zakończenie szkoły, wręczenie dyplomów, wyjazd uczestników z Ciechanowca.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Gajc (NID)
Kontakt:
797 003 590
agajc@nid.pl

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa dla uczestników Szkoły letniej „Tłoka ciesielska. Podstawy oceny stanu technicznego zabytków drewnianych. Teoria i praktyka w skansenach podlaskich”. Na zgłoszenia czekamy do 8 lipca.
Zasady uczestnictwa w Szkole letniej „Tłoka ciesielska. Podstawy oceny stanu technicznego zabytków drewnianych. Teoria i praktyka w skansenach podlaskich”.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, fot. archiwum NID
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, fot. Artur Warchala
Skip to content