Konferencja naukowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Czaplinek” w Siemczynie
Powrót
lat misji NID poziom aktualnosci NID
Data publikacji: 28 czerwca 2022

W ramach regionalnych obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Pracownia Terenowa NID w Szczecinie współorganizuje konferencję naukową pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Czaplinek”, która odbędzie w dniu 02 lipca 2022 r., w zespole pałacowo-folwarcznym Siemczyno, w ramach „XIX Henrykowskich Dni w Siemczynie”.

Program konferencji wiąże się z ustaleniami wynikającymi z opracowanego przez Pracownię Terenową NID w Szczecinie „Studium Ochrony Wartości Kulturowych gminy Czaplinek”. Powyższa dokumentacja została zrealizowana w ramach wsparcia samorządu lokalnego w zakresie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach konferencji zostaną zaprezentowane referaty dotyczące krajobrazu kulturowego gminy Czaplinek, środowiska archeologicznego, zagadnień urbanistycznych oraz architektury. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przedstawi wyniki cyfryzacji zagrożonych zabytków, w tym z terenu gminy Czaplinek. Uzupełnieniem konferencji będzie prezentacja filmu pt. „Krajobraz Kulturowy Miasta – Pomniki Historii” połączona z dyskusją.

„Henrykowskie Dni w Siemczynie” to coroczne (od 2004 r.) wydarzenie kulturalne, którego osnowę stanowią działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, w przestrzeni zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego. Organizatorem jest Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które zaangażowane jest w różne działania kulturalne, m.in.: Europejskie i Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, Europejskie Słoneczne Dni, Spotkania Kulturalne, konferencje naukowo-historyczne i popularnonaukowe, a także ekspozycje muzealne, artystyczne, rzemieślnicze, koncerty plenerowe oraz inscenizacje i rekonstrukcje życia dworsko-folwarcznego epoki baroku.

Czaplinek, fot. A. Witek
Czaplinek, fot. A. Bosy
Mapa Czaplinka, fot. A. Walkiewicz
Czaplinek, fot. B. Słomiński
Zabytkowy młyn, Głęboczek, fot. A. Witek
Zespół pałacowo-folwarczny w Siemczynie
Zespół pałacowo-folwarczny w Siemczynie
Skip to content