Europejskie Dni Archeologii 2022 – podsumowanie
Powrót
eda aktualnosci pod
Data publikacji: 23 czerwca 2022

W dniach 17 – 19 czerwca w całej Polsce obchodzone były Europejskie Dni Archeologii. W organizację wydarzenia włączyły się muzea, instytucje kultury i edukacji, samorządy terytorialne i stowarzyszenia. Pasjonaci wykopalisk wzięli udział łącznie w ponad 90 wydarzeniach.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach i festynach archeologicznych, a także zapoznali się z najnowszymi odkryciami. Zaglądali w miejsca na co dzień niedostępne – m.in. do pracowni konserwatorskich Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W Muzeum Podlaskim w Białymstoku w ramach wydarzenia pn. Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu zagrali w gry sprzed ponad 1500 lat. W trakcie zorganizowanych rajdów rowerowych i spacerów odwiedzali stanowiska archeologiczne jak to miało miejsce w czasie Rodzinno-Archeologicznego Rajdu Rowerowego po Gminie Pabianice. Podczas festynu Wianki nad Chodelką na grodzisku w Chodliku, archeologom prezentującym swoją pracę towarzyszyli badacze – paleobotanicy i archeozoolodzy zajmujący się badaniem dawnego środowiska przyrodniczego. We Wrocławiu na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego można było wziąć udział w wydarzeniu plenerowym pn. Ludzie Ognia podczas którego prezentowano niezwykle widowiskowe pokazy wytopu żelaza w piecu dymarskim oraz występy grup rekonstrukcyjnych.

Festyn w Chodliku, fot. Kuba Stępnik

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, fot. Agnieszka Jarosik

Grodzisko na Bródnie, fot. Marcin Wagner

“Ludzie Ognia”, Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia, fot. Tomasz Gąsior

Muzeum Podlaskie w Białymstoku, fot. Michał Leszczyński

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem wydarzenia organizowane przez:
– Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
– Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.) i czasopismo “Archeologia Żywa”
– Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy (Zamek Rycerski w Witkowie)
– Muzeum Archeologiczne w Krakowie
– Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
– Muzeum Okręgowe w Suwałkach
– Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
– Instytut Archeologii i Etnologii PAN we współpracy z Towarzystwem Starożytniczym w Chodliku, Gminną Biblioteką i Domem Kultury w Karczmiskach, Gminą Karczmiska, Muzeum Ziemi PAN, Stowarzyszeniem Historycznym Pasja, Kołem Naukowym Bioarcheologii Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
– Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne i Urząd Dzielnicy Targówek
– Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu

Serdecznie dziękujemy wszystkim Organizatorom! Do zobaczenia za rok w następny weekend z archeologią!

Skip to content