„Zespół fortyfikacji Obszaru Warownego “Śląsk”. Dalsze perspektywy ochrony, opieki i zarządzania zabytkami militarnymi z 1 poł. XX w.”
Powrót
lat misji NID poziom aktualnosci NID
Data publikacji: 24 czerwca 2022

W ramach regionalnych obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Pracownia Terenowa NID w Katowicach organizuje sesję konserwatorską pn. „Zespół fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” – dalsze perspektywy ochrony, opieki i zarządzania zabytkami militarnymi z 1 poł. XX w.”, która odbędzie w dniu 29 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej.

Tematyka sesji wiąże się z aktualną, ważną szczególnie w ostatnich latach problematyką waloryzacji i ochrony zabytkowych fortyfikacji z XX w., jak również z doświadczeniami zebranymi przez zespół Pracowni Terenowej w Katowicach w toku prac nad opracowaniem poświęconym ocenie wartości zabytkowych i stanu zachowania umocnień Obszaru Warownego „Śląsk” (OWŚ). Zespół fortyfikacji OWŚ, będący jednym z najważniejszych na terenie kraju przykładów systemów polskich umocnień obronnych z 1 poł. XX w., pomimo częściowego objęcia ochroną prawną i opieką, jest symptomatycznym przykładem zabytku, którego wartości zabytkowe i potencjał nie są jeszcze powszechnie zrozumiałe, zarówno w świadomości władz samorządowych, jak i ogółu społeczeństwa.

Sesja w założeniu stanowić ma okazję do szerszego zaprezentowania OWŚ jako cennego zabytkowego zespołu fortyfikacyjnego, podsumowania dotychczasowych wysiłków w zakresie jego ochrony, opieki i popularyzacji oraz dyskusji o dalszych niezbędnych działaniach na tle przygotowywanych obecnie standardów i wytycznych GKZ w zakresie ochrony fortyfikacji oraz wybranych przykładów zarządzania założeniami fortyfikacyjnymi na terenie kraju.

W programie sesji znajdą się wystąpienia poświęcone zarówno zespołowi umocnieniom OWŚ w kontekście oceny stanu zachowania, waloryzacji, wytycznych konserwatorskich, działań w zakresie ochrony prawnej, popularyzacji oraz opieki sprawowanej przez organizacje pozarządowe i samorząd, jak i prezentacje standardów i wytycznych GKZ w zakresie ochrony fortyfikacji z XX i XIX w. oraz dobrych praktyk w zarządzaniu zespołami fortyfikacyjnymi.

Skip to content