Niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionie
Powrót
NDK aktualnosci
Data publikacji: 23 czerwca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach zadań dotyczących ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wynikających z ratyfikowanej przez Polskę w 2011 roku Konwencji UNESCO z 2003 roku, organizuje konferencje i warsztaty mające na celu zapoznanie szerokiego grona odbiorców z tą tematyką.

– W tym roku w kwietniu, po przestoju związanym z pandemią rozpoczęliśmy nowy projekt ,,Zapis tradycji’’, którego celem jest dokumentacja, archiwizacja, a także zabezpieczenie i zwiększenie dostępności zasobów będących w posiadaniu depozytariuszy elementów wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z kolei w ramach stałych działań w czerwcu odbyły się kolejne już warsztaty w Tokarni z cyklu „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionie” zaś w Lesznie otworzyliśmy nowy cykl spotkań „Chrońmy wspólnie dziedzictwo ducha” mówi Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, organizatorka warsztatów.

Warsztaty w Tokarni są kolejną odsłoną spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej, mające na celu zapoznanie ich z tematyką niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz sposobami jego ochrony. Leszno, to propozycja nawiązania dialogu między depozytariuszami a samorządem lokalnym.

Spotkania skierowane są do osób zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego i zaangażowanych w ochronę regionalnych tradycji – zarówno do osób prywatnych, jak przedstawicieli organizacji pozarządowych, publicznych instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na polu niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podczas zajęć praktycy działający w tej sferze podzielili się swoim doświadczeniem udzielając cennych wskazówek, a uczestnicy warsztatów uzyskali nowe kompetencje w zakresie identyfikacji i inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego.

Warsztaty w Lesznie

Fot. Beata Marzęta (OT NID Poznań)
Fot. Beata Marzęta (OT NID Poznań)
Fot. Beata Marzęta (OT NID Poznań)
Fot. Beata Marzęta (OT NID Poznań)
Fot. Beata Marzęta (OT NID Poznań)

Warsztaty w Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznym w Tokarni

Fot. Nina Glińska (OT NID Kielce)
Fot. Nina Glińska (OT NID Kielce)
Fot. Nina Glińska (OT NID Kielce)
Skip to content