Powrót
Standardy postępowania

Narodowy Instytut Dziedzictwa wypracowuje standardy – zalecenia do postępowania przy zabytkach.
Więcej: Czym są standardy konserwatorskie

1. Podstawowe zasady konserwatorskie
2. Uzgodnienie i tryb prowadzenia GEZ
3. Informacje o stanie prawnym zabytku w trakcie jego wpisu do rejestru
4. Stosowanie przepisu art. 108 UOZOZ
5. Wywóz stały zabytku za granicę
6. Współpraca z JST
7. Ochrona małych miast historycznych
8. Monitoring pomników historii
9. Ochrona zabytków techniki
10. Stosowanie przepisów dot. usuwania drzew i krzewów
11. Zieleń na historycznych rynkach
12. Gromadzenie informacji o cmentarzach
13. Rozpoznanie cmentarzy żydowskich
14. Stosowanie przepisu art. 31 U.O.Z.O.Z

15. Pozwolenia na poszukiwanie zabytków
Pozwolenia na poszukiwanie zabytków
Pozwolenia na poszukiwanie zabytków – wytyczne do postępowań

16. Poszukiwanie grobów żołnierzy amerykańskich
Poszukiwanie grobów żołnierzy amerykańskich – wytyczne
Poszukiwanie grobów żołnierzy amerykańskich – uzupełnienie wytycznych

17. Postępowanie z przypadkowo odkrytymi zabytkami
18. Współpraca z GDDKiA
19. Ekshumacja grobów wojennych
20. Rekonstrukcja na stanowiskach archeologicznych
21. Definiowanie projektowania konserwatorskiego – Postulaty
22. Rewitalizacja zabytkowych rynków

23. Dzieła budownictwa obronnego
Dzieła budownictwa obronnego – pismo przewodnie
Dzieła budownictwa obronnego – wprowadzenie
opracowali: Krzysztof Wielgus, Cezary Głuszek, Lidia Klupsz, Piotr Molski, Lech Narębski, Katarzyna Pałubska, Jadwiga Środulska-Wielgus
Dzieła budownictwa obronnego – wytyczne
opracowali: Piotr Molski oraz Cezary Głuszek, Lidia Klupsz, Lech Narębski, Katarzyna Pałubska, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus
Dzieła budownictwa obronnego – słownik pojęć 
autorzy: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, mgr Lech Narębski oraz dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus

24. Przeciwdziałanie zawilgoceniom budowli zabytkowych
Przeciwdziałanie zawilgoceniom budowli zabytkowych – pismo przewodnie
Przeciwdziałanie zawilgoceniom budowli zabytkowych – wytyczne
Wytyczne GKZ dotyczące zwilgoceń obiektów zabytkowych oparte na wynikach badań, między innymi zrealizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, z których szczegółowe sprawozdanie znaleźć można w publikacji: W. Eckert, P. Filipowicz, G. Młynarczyk, W. Pedrycz, B. J. Rouba, redakcja naukowa B. J. Rouba – Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych; Wyd. NID, Warszawa 2022; 

25. Budowa instalacji fotowoltaicznych

26. Postępowania administracyjne prowadzone przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w sprawie wpisywania zabytków do rejestru zabytków
Postępowania administracyjne prowadzone przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w sprawie wpisywania zabytków do rejestru zabytków
Analiza decyzji o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków – ocena ich treści i opracowanie wniosków w tym zakresie

27. Historyczne cmentarze
Historyczne cmentarze – pismo przewodnie
Historyczne cmentarze – wytyczne

28. Ochrona zabytków drewnianych i konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych
Ochrona zabytków drewnianych i konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych – pismo przewodnie
Ochrona zabytków drewnianych i konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych – wytyczne

Dokumenty standaryzujące opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
Standardy prowadzenia i opracowania wyników badań architektonicznych budowli drewnianych – tekst
Standardy prowadzenia i opracowania wyników badań architektonicznych budowli drewnianych – ilustracje
Standardy opracowania mykologicznego
Poradnik translokacji zabytkowych budynków drewnianych
Standard wykonywania inwentaryzacji zabytku nieruchomego będącego obiektem budowlanym

Elektroniczny Schemat Dokumentacji Konserwatorskiej

Elektroniczny Schemat Dokumentacji Konserwatorskiej jest zbiorem formularzy wspomagających opracowanie dokumentacji konserwatorskiej zabytku ruchomego. Prace nad ujednoliceniem dokumentacji rozpoczęły się w latach 70. XX. Brało w nich udział wielu wybitnych naukowców, specjalistów zajmujących się konserwacją różnego typu dzieł sztuki i obiektów rzemiosła. Wdrożenie zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskich sprawiło, że prawie wszystkie wykonywane po 1977 r. prace opisywane były w sposób usystematyzowany. Na przestrzeni lat wprowadzano w Schemacie mniejsze i większe korekty, których celem było uwzględnienie specyfiki różnych grup obiektów, a jednocześnie dalsze standaryzowanie opisu. Obecnie obowiązujący Schemat jest efektem kompromisu wypracowanego w dyskusji prowadzonej przez środowisko konserwatorskie. W wersji elektronicznej wprowadzone zostały tylko niewielkie modyfikacje wynikające z potrzeby dostosowania Schematu do współczesnego oprogramowania.

Dodatkowo wprowadzono zalecenie przygotowania osobnego egzemplarza elektronicznej wersji formularza KARTY IDENTYFIKACYJNEJ ZABYTKU I DOKUMENTACJI z prac zakończonych i odebranych przez WKZ lub przez innego zleceniodawcę, który po wypełnieniu powinien zostać wysłany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa na adres: infoKBDK@nid.pl .

 

Do pobrania:

Kreator Dokumentacji wersja 2.0 (zip)

Kreator Dokumentacji (instrukcja) wersja 2.0 (pdf)

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content