Segmentacja Polaków wobec dziedzictwa – wyzwania dla komunikacji

Wyniki badania segmentacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 83% Polaków podkreśla konieczność dbania o dziedzictwo i jego ochrony, 74% ma świadomość pojęcia „dziedzictwo” i uważa je za ważne, 40% deklaruje, że osobiście dba o...
Skip to content