Europejski Szlak Ceramiki

Europejski Szlak Ceramiki

Ceramika towarzyszy ludzkości od epoki paleolitu. W ramach cyklu #SzlakiKulturoweEDD prezentujemy Europejski Szlak Ceramiki, który w 2012 r. uzyskał certyfikację Rady Europy. Obecnie szlakiem zarządza International Association of the European Route of Ceramics. Wśród...
Propozycje wydarzeń EDD dla organizatorów

Propozycje wydarzeń EDD dla organizatorów

W kontekście Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do udostępniania miejsc szczególnie związanych z dziedzictwem materialnym i niematerialnym, ale również do pokazywania ich w szerszym znaczeniu, połączonym z ciekawym eksponatem, historią, sztuką oraz modą. Co...
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego

Od czasu rewolucji przemysłowej industrializacja ma fundamentalne znaczenie dla przemian gospodarczych, które zachodziły w Europie od XVII w. do współczesności. W ramach cyklu #SzlakiKulturoweEDD przybliżamy historię i działanie Europejskiego Szlaku Dziedzictwa...
Europejski Szlak Ogrodów Historycznych

Europejski Szlak Ogrodów Historycznych

32. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem Szlaki.Sieci.Połączenia, które jest bezpośrednim nawiązaniem do Szlaków Kulturowych Rady Europy. Rozpoczynamy nowy cykl #SzlakikulturoweEDD, w którym jako pierwsze przybliżymy malownicze ogrody, wchodzące...
Skip to content