Ostatni tydzień naboru do Szkoły Letniej ICOMOS 
Powrót
miniaturka szkoła letnia ICOMOS
Data publikacji: 26 czerwca 2024

30 czerwca kończy się nabór do Szkoły Letniej ICOMOS, która odbędzie się w Łodzi, 21-23 sierpnia 2024 roku.

Szkoła Letnia ICOMOS to cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, odbywające się co roku w innym mieście Polski, gdzie poznać można istotne, lokalnie specyficzne zagadnienia i wyzwania związane z ochroną i konserwacją zabytków.  

W trakcie wyjazdu uczestnicy mogą spotkać się osobami zaangażowanymi w ochronę zabytków na danym obszarze i wysłuchać wykładów. Szkoła Letnia ICOMOS zapewnia również wyjątkową okazję do bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem, a więc wizyty z muzeach, spacery i oprowadzania pod opieką ekspertów.  

Uczestniczyć w Szkole Letniej mogą członkowie PKN ICOMOS i nie tylko, warunkiem jest posiadanie podstawowej wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony dziedzictwa. Celem spotkania jest rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi specjalistami – konserwatorami, architektami, historykami i historykami sztuki, prawnikami i osobami reprezentującymi urzędy konserwatorskie, pracownie projektowe, placówki naukowe, muzea i inne instytucje zajmujące się ochroną, konserwacją i rewaloryzacją dziedzictwa kulturowego.  

Tegoroczna edycja spotkania odbędzie się w Łodzi, 21 –23 sierpnia 2024 roku, a tematem przewodnim będzie dziedzictwo poprzemysłowe Łodzi – jego konserwacja i adaptacje. Współorganizatorami są Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.  

Aby wziąć udział w Szkole Letniej ICOMOS w Łodzi, należ wypełnić formularz zgłoszeniowy do 30 czerwca 2024. Załączyć należy CV potwierdzające wykształcenie związane z szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa oraz posiadane doświadczenie zawodowe. Mile widziane będą rekomendacje od osób i instytucji związanych z ochroną dziedzictwa. Osoby, które uczestniczyły już w Szkołach Letnich PKN ICOMOS będą przy naborze dodatkowo premiowane. 

Rozstrzygnięcie naboru odbędzie się 10 lipca 2024 roku. 

 

Organizatorzy zapewniają przeprowadzenie i koordynację całej imprezy i opiekę organizacyjną swoich przedstawicieli, siedzibę i wsparcie pracowników w czasie obrad oraz zapewnienie wykładowców-profesjonalistów oraz przewodników w czasie zwiedzania. 

Uczestnicy będą zobowiązani ponieść koszty związane ze swoim pobytem i udziałem w Szkole Letniej tj. koszty dojazdu, noclegów i posiłków. Mogą pojawić się także dodatkowe koszty związane z opłatami za wstęp do niektórych odwiedzanych miejsc. Dodatkowo, zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani wnieść opłatę w wysokości 100 zł na konto PKN ICOMOS na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Szkoła Letnia ICOMOS 2024 jest finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wcześniej Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.  

grafika promująca szkołę letnią icomos

Skip to content