NID na dorocznej konferencji Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO
Powrót
Uczestnicy konferencji Sieci Szkół Stowarzyszonych Unesco
Data publikacji: 17 czerwca 2024

W dniach 10-11 czerwca odbyła się konferencja Sieci Szkół UNESCO, której partnerem był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Spotkanie miało miejsce w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W konferencji wzięli udział krajowi oraz zagraniczni koordynatorzy sieci szkół UNESCO oraz zaproszeni uczestnicy.  Na tegorocznym spotkaniu obecny był szczególny gość – Lydia Ruprecht, Międzynarodowa Koordynator Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały dotychczasowe działania Sieci Szkół UNESCO oraz wymieniono doświadczenia i przykłady dobrych praktyk realizowanych w ramach działalności szkół w Polsce i za granicą, jak i samej organizacji. Małgorzata Herbich, koordynatorka krajowa Sieci Szkół Stowarzyszonych, podsumowała działania Polski. Patrycja Jastrzębska, koordynatorka ds. projektów edukacyjnych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, przedstawiła zagadnienie pt. „Edukacja dla dziedzictwa. Rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kształtowaniu świadomości społecznej”.

Kolejny dzień konferencji poświęcony był na działania warsztatowe i pracę w grupach. Dyskutowano m.in. o roli szkół w nauczaniu o dziedzictwie czy sposobach angażowania uczniów w działania na rzecz dziedzictwa – ta część była współmoderowana przez Patrycję Jastrzębską.

Wiele inspiracji, ciekawych wniosków i postulatów pojawiło się podczas dwudniowej konferencji. Będziemy z nich czerpać planując kolejne działania na rzecz edukacji dla dziedzictwa. Przy tej okazji warto bowiem nadmienić, że w mijającym roku
szkolnym, Zespół NID ds. dziedzictwa niematerialnego przeprowadził cykl webinariów na temat wybranych elementów dziedzictwa niematerialnego w Polsce. W planach, w kolejnym roku szkolnym, mamy spotkania z uczniami Sieci Szkół UNESCO, które będą poświęcone tradycjom, zwyczajom i umiejętnościom wpisanym na Krajową listę niematerialnego
dziedzictwa
oraz elementom wpisanym do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Patrycja Jastrzębska, konferencja Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, fot. Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO
Warsztaty, konferencja Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, fot. Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO
Skip to content