Narodowy Instytut Dziedzictwa na pierwszym posiedzeniu Rady Dostępności w II kadencji
Powrót
Uczestnicy inauguracyjnego posiedzenia Rady Dostępności
Data publikacji: 16 kwietnia 2024

W piątek, 12 kwietnia, odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz instytucji państwowych, w tym Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Rada Dostępności złożona jest z ekspertów – praktyków oraz  naukowców zajmujących się doradztwem i opiniowaniem w zakresie wdrażania zmian dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Należą do niej przedstawiciele administracji rządowej, a także osoby z niepełnosprawnościami, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie debatują na temat możliwych do wyeliminowania lub zminimalizowania barier architektonicznych, komunikacyjnych lub cyfrowych.

Inauguracyjnemu posiedzeniu Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przewodniczyła wiceministra Monika Sikora. Tematem posiedzenia było przedstawienie roli i zadań Rady Dostępności w II kadencji, podsumowanie dotychczasowych osiągnięć programów Dostępność+ i współfinansowanych z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz zaprezentowanie tych planowanych w 2024 roku. Jednym z nich jest projekt opracowywany przez Dział Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Dostępność i Dziedzictwo. Standardy dostępności w zabytkach”. Jego celem jest poprawa dostępności architektonicznej obiektów zabytkowych pełniących funkcje publiczne poprzez zmniejszenie barier: prawnych, proceduralnych i metodologicznych, które utrudniają skuteczne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zapewnienia dostępności. Założenia projektu zostały zaprezentowane na posiedzeniu Rady przez Bogusława Chmiela, zastępcę dyrektora Narodowego Instytut Dziedzictwa oraz doktor Annę Fogel i Martę Majewską, reprezentujące zespół autorski projektu.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Dostępności, fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Inauguracyjne posiedzenie Rady Dostępności – zdjęcie grupowe członków Rady, fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Skip to content