Co działo się na regionalnych obchodach MDOZ 2024 w województwie łódzkim?
Powrót
grafika
Data publikacji: 17 kwietnia 2024

16 kwietnia w Czerniewicach odbyła się konferencja „Wielkie sensacje w małych zabytkach” oraz debata „Jak promować zabytki w małych miejscowościach?”.

Regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie łódzkim odbyły się 16 kwietnia w Czerniewicach. Dzień rozpoczął się od konferencji  „Wielkie sensacje w małych zabytkach” w drewnianym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Czerniewicach.

Lokalizacja konferencji nie była przypadkowa – w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki społecznej inicjatywie mieszkańców przeprowadzono remont konserwatorski kościoła. Poprzedzające go badania wykazały, że kościół jest znacznie starszy, niż przypuszczano. Dotychczas był datowany na połowę XVIII wieku, tymczasem pod tynkiem odnaleziono bezcenne polichromie z XVI i XVII wieku. Rozpoznanie dendrochronologiczne dowiodło natomiast, że świątynię zbudowano około roku 1423. Mamy więc do czynienia z przełomowym, wręcz sensacyjnym odkryciem najstarszego drewnianego kościoła w województwie łódzkim.

Podczas konferencji przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, samorządu, wykonawców prac restauratorskich oraz naukowcy prezentowali historię badań i remontu konserwatorskiego drewnianego kościoła w Czerniewicach na tle innych zabytków architektury drewnianej.

Andrzej Bednarek, wójt Gminy Czerniewice rozpoczął konferencję prelekcją na temat historii kościoła pw. św. Andrzeja w Czerniewicach, następnie Włodzimierz Witkowski z Oddziału Terenowego NID w Łodzi mówił o inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej przeprowadzonej w budynku. Również na temat architektury wypowiadał się Maciej Warchoł, kierownik Działu Ekspertyz i Analiz NID. O ikonografii malowideł ściennych opowiadali Magdalena Kwiatkowska i Miron Kwiatkowski z firmy ArsMironia zajmującej się konserwacją zabytków oraz dr hab. Piotr Gryglewski z Instytutu Historii Sztyki Uniwersytetu Łódzkiego. Rolę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi w procesie konserwacji kościoła w Czerniewicach zaprezentowały przedstawicielki urzędu – Natalia Kubiak, starszy inspektor ds. zabytków ruchomych oraz Katarzyna Spanialska, starszy inspektor ds. zabytków ruchomych. Tematy wystąpień w ostatniej części konferencji dotyczyły też innych zabytków architektury drewnianej – zastępca dyrektora, dr hab. Monika Bogdanowska opowiadała o cieśli z Gidel, wystąpienie Waldemara Witka, kierownika Oddziału Terenowego NID w Szczecinie dotyczyło ryglowych kościołów na Pomorzu Zachodnim, z kolei dr inż. arch. Wojciech Pardała z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zapowiedział Dzień Architektury Drewnianej w Kolumnie. Ostatnią prelekcję wygłosiła Agnieszka Lorenc-Karczewska, kierownik Oddziału Terenowego NID w Łodzi na temat „Czy można zrobić coś więcej? Wprowadzenie do dyskusji”.

O 15:30 prelegenci i goście przenieśli się do  dawnej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach, gdzie odbył się Panel dyskusyjny „Jak promować zabytki w małych miejscowościach?”. Udział w rozmowie wzięli: Andrzej Bednarek, wójt Gminy Czerniewice, Anna Małaczyńska oraz dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak z Urzędu Miasta Zgierza, Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu, Marcin Reczycki, wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTTK, sekretarz Wojskowego Koła PTTK przy 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, społeczny opiekun zabytków, dr hab. Bartosz Bartosiewicz z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Urbanistów Polskich, Marta Pabich-Makoska z Zespołu Środowiska i Krajobrazu w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego,  Joanna Karpińska z firmy Hetman PR & Media Relations Joanna Karpińska oraz Łukasz Płuciennik z Oddziału w Łodzi Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Wydarzenie zorganizował Oddział Terenowy NID w Łodzi, we współpracy z Urzędem Gminy Czerniewice, Parafią rzymsko-katolicką pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Czerniewicach oraz w partnerstwie z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr hab. Monika Bogdanowska, obchody MDOZ 2024 w Czerniewicach, fot. NID/ Jakub Pawlak
Agnieszka Lorenc-Karczewska, obchody MDOZ 2024 w Czerniewicach, fot NID/ Jakub Pawlak
prof. dr hab. Piotr Gryglewski, obchody MDOZ 2024 w Czerniewicach, fot. NID/ Jakub Pawlak
Waldemar Witek, obchody MDOZ 2024 w Czerniewicach, fot. NID/ Jakub Pawlak
Włodzimierz Witkowski, obchody MDOZ 2024 Czerniewice, fot. NID/ Jakub Pawlak
Wojciech Pardała, obchody MDOZ 2024 w Czerniewicach, fot. NID/ Jakub Pawlak
obchody MDOZ 2024 w Czerniewicach, fot. NID/ Jakub Pawlak
Skip to content