15 listopada: Konferencja naukowa „Rzeźba plenerowa w Polsce – zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony”
Powrót
rzezba
Data publikacji: 10 listopada 2023

Zabytki to nie tylko budynki, to również pomniki i rzeźby. Ale kiedy rzeźba staje się pomnikiem? Wypełniają nasz krajobraz, ale jaką pełnią rolę i jak je chronić? Narodowy Instytut Dziedzictwa, zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat rzeźby plenerowej drugiej połowy XX wieku w Polsce oraz możliwości jej ochrony.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do dyskusji na temat rzeźby plenerowej drugiej połowy XX wieku w Polsce. Celem konferencji naukowej, która odbędzie się 15 listopada w formule online, jest rozpoznanie i prezentacja zjawiska społeczno-artystycznego oraz zdefiniowanie potrzeb i możliwości ochrony rzeźb plenerowych.

Kluczowe zagadnienia:

Rozpoznanie zjawiska oraz zachowanych elementów spuścizny artystycznej:

 • Definiowanie zagadnienia – różnica między rzeźbą plenerową a pomnikiem. Kiedy rzeźba plenerowa staje się pomnikiem tj. nabiera nowego znaczenia i wydźwięku?
 • Plenery rzeźbiarskie i spotkania artystyczne oraz ich rezultaty. Specyfika lokalna oraz regionalna realizowanych rzeźb plenerowych. Nowatorskie projekty i ich dokumentacja.
 • Zjawisko artystyczne połączone z potrzebami społecznymi. Zjawisko wyjścia sztuki z galerii do „ludu”. Humanizacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych oraz zakładów przemysłowych – „sojusz przemysłu i sztuki”. Rzeźba plenerowa jako przejaw mecenatu państwowego oraz realizowanego m.in. przez poszczególne zakłady przemysłowe lub spółdzielnie mieszkaniowe.
 • Poszukiwanie materiału, formy i treści (motywy przewodnie).
 • Otoczenie oraz kontekst rzeźby plenerowej dawniej oraz w czasach obecnych. Rzeźba jako element kompozycji przestrzennej, miejsca szczególne (np. witacze), rzeźby występujące w zespołach jako integralny element większych założeń przestrzennych i zespołów zabudowy, rzeźby w przestrzeni publicznej miast i miasteczek.

Problematyka ochrony i dobre praktyki:

 • Rozpoznanie wartościowego a zagrożonego elementu naszej spuścizny artystycznej zachowanego do czasów obecnych. Kolekcje i galerie autorskie. Kolekcje rzeźb plenerowych, opieka muzealna, rzeźby wolnostojące w przestrzeni użytkowe.
 • Instytucje i organizacje sprawujące opiekę nad rzeźbami plenerowymi. Zasady ochrony i opieki, metody postępowania, standardy i dobre praktyki.
 • Tymczasowość i przemijalność obiektów, zmienność w czasie ich otoczenia i okoliczności funkcjonowania, potrzeb społecznych.
 • Dokumentacja i katalogowanie.
 • Kontynuacje – np. współczesne plenery rzeźbiarskie, kongresy, warsztaty, spotkania i debaty twórców, tworzenie ekspozycji tematycznych.
 • Problematyka konserwatorska w tym zasady i metody prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich – wyzwania i dylematy.
 • Zagadnienie ochrony i opieki formalno-prawnej. Jak chronić rzeźby plenerowe drugiej połowy XX wieku?

Program konferencji

Forma konferencji:
Konferencja odbędzie się w formule on-line, w języku polskim. Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny.
Link do rejestracji >tutaj<.

Termin: 15 listopada 2023 r. godz. 9.00-19.00
Miejsce: online
Język: wydarzenie będzie dostępne w języku polskim

Publikacja pokonferencyjna
Podsumowaniem konferencji będzie publikacja artykułów oraz wniosków i rekomendacji wypracowanych podczas wydarzenia. Autorskie teksty, zaakceptowane przez Komitet Naukowy konferencji, zostaną przekazane do publikacji w specjalnym numerze recenzowanego czasopisma „Ochrona Zabytków” (czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (identyfikator 29441; 40 pkt)).

Komitet naukowy:

dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP w Warszawie
dr hab. Monika Bogdanowska,
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW
dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK w Toruniu
prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich
dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ
prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach
dr hab. Katarzyna Zalasińska,
Konsultacje merytoryczne prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba

Komitet organizacyjny oraz sekretariat konferencji:
Zespół ds. dóbr kultury współczesnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
Tomasz Błyskosz, Jakub Członka, Maria Dankowska, Marcin Dawidowicz, Iwona Górska, Patrycja Jastrzębska, Marta Kłaczkowska, Marta Liszewska, Katarzyna Niedźwiecka, Włodzimierz Pedrycz, Ewa Popławska-Bukało, Piotr Roczek, Andrzej Siwek

Kontakt w sprawie konferencji:
konferencja-rzezba-plenerowa@nid.pl lub Maria Dankowska: mdankowska@nid.pl
Marta Kłaczkowska (sekretarz konferencji): mklaczkowska@nid.pl; tel.: 68 329 14 91

Konferencja została objęta patronatem honorowym Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr. Jarosława Sellina.

Organizacja konferencji naukowej „Rzeźba plenerowa w Polsce – zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony” jest finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do pobrania:
Plakat wydarzenia

Skip to content