16 – 17 listopada: Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy”  
Powrót
Mlewniki do pszenicy z Młyna Hilberta w Dzierżoniowie
Data publikacji: 10 listopada 2023

Zmniejszenie śladu węglowego poprzez ochronę i ponowne użytkowanie historycznych obiektów przemysłowych będzie jednym z głównych tematów wymiany doświadczeń w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Katowicach, w dniach 16-17.11.2023 r. Organizatorami wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH w Warszawie oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego.

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy”, której celem jest przedstawienie rozwiązań mających na celu wsparcie ochrony dziedzictwa przemysłowego w Europie, a także wpływ tych rozwiązań na ochronę środowiska naturalnego. W oparciu o prowadzone badania oraz zrealizowane projekty przedyskutowane zostaną dobre praktyki adaptacji zabytków techniki do nowych funkcji, które prowadzą do ograniczenia śladu węglowego. Dyskusji poddane zostaną także sposoby wykorzystania paliw kopalnianych do eksploatacji ruchomych zabytków techniki.

Możliwości ponownego użytkowania obiektów dziedzictwa przemysłowego zostaną omówione między innymi na przykładzie prac zmierzających do zachowania obiektów Stoczni Gdańskiej.

W osobnym panelu dyskusyjnym omówione zostaną doświadczenia związane z współpracą z mediami w procesie zachowania dziedzictwa przemysłowego.

Częścią konferencji będzie prezentacja założeń do powstania nowej organizacji mającej aktywnie wspierać ochronę i badania nad dziedzictwem przemysłowym – TICCIH Europa.

Zagadnienia do omówienia i cele konferencji:

 • prezentacja wiedzy na temat współczesnych metod ochrony i wykorzystania dziedzictwa przemysłowego, w tym interpretacji dawnych technologii,
 • ocena stanu badań nad wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego w redukcji CO2,
 • międzynarodowa promocja wartości dziedzictwa przemysłowego Stoczni Gdańskiej,
 • promocja powołania TICCIH Europe, organizacji wspierającej badania i ochronę dziedzictwa przemysłowego w Europie,
 • wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego w integracji społeczności lokalnych,
 • wykorzystanie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa) będących podstawą rozwoju gospodarczego na przestrzeni ostatnich stuleci, do prezentacji ruchomych zabytków techniki.

Program konferencji

Termin: 16-17 listopada 2023 r.
Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, Katowice
Forma konferencji: Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Katowicach, w języku polskim.
Z uwagi na ilość zgłoszeń, rejestracja uczestników została już zakończona.

Konferencja nie będzie transmitowana on-line. Nagranie pokonferencyjne zostanie udostępnione po jego zakończeniu na kanale YouTube NID – TV NID. Zachęcamy do subskrypcji: https://www.youtube.com/@tvnid/.

Język: wydarzenie będzie dostępne w języku polskim

Komitet honorowy:

 • Carl Elephante,
 • Miles Olgethorpe,
 • Jerzy Jasieńko,
 • Massimo Preite,
 • Pierre Laconte,
 • Tiddo Bresters,
 • Jaap Nieweg,
 • Katarzyna Pałubska

Rada programowa:

 • Hildebrand de Boer,
 • Monika Bogdanowska,
 • Piotr Gerber,
 • Bartosz Walczak,
 • Julian Kołodziej,
 • Peter Ovenstone,
 • Robert Kola,
 • Katarzyna Zalasińska

Komitet organizacyjny:
Karolina Grabowska-Garczyńska, Maciej Mądry, Agnieszka Olczyk, Ewa Swat, Katarzyna Szczerbińska-Tercjak

Konferencja została objęta honorowym patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków dr. Jarosława Sellina, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy, Polskiego Komitetu UNESCO.

Wybrane artykuły zostaną przekazane do publikacji w wydawnictwie „Architectus”.

Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania „Dziedzictwo przemysłowe wspiera Zieloną Europę”.

Skip to content