Zakończenie naboru wniosków do programów dotacyjnych NID
Powrót
miniaturka programu dotacyjne
Data publikacji: 19 maja 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że z dniem 16 maja 2023 roku zakończony został nabór wniosków do programów dotacyjnych pod nazwą „Wspólnie dla dziedzictwa” oraz „Niematerialne – przekaż dalej”. Ponad 200 organizacji aplikuje o dofinansowanie projektów wspierających rozwój i ochronę dziedzictwa kulturowego. Rozstrzygnięcie naboru i publikacja wyników nastąpi do 14 lipca.

VIII edycja Programu „Wspólnie dla dziedzictwa”

Celem Programu, jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Program „Wspólnie dla dziedzictwa” adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez między innymi: prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego czy działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne materialne dziedzictwo kulturowe. Więcej informacji >tutaj<.

„Wspólnie dla dziedzictwa” to program zapoczątkowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2016 roku z myślą o angażowaniu społeczeństwa w poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz w system opieki nad zabytkami. W ramach dotychczasowych siedmiu edycji „Wspólnie dla dziedzictwa” o dotacje ubiegało się ponad 1100 inicjatyw z całej Polski, z czego wsparcie otrzymały 274 projekty. Tegoroczny budżet Programu wynosi 1 220 000 zł.

Zgodnie z regulaminem Programu, nabór wniosków w tegorocznej edycji zakończył się 16 maja, o godz. 15.00. Do konkursu zgłoszono 152 wnioski!

Pierwsza edycja Programu „Niematerialne – przekaż dalej”

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych, które albo są Depozytariuszami zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, albo współpracują z Depozytariuszami (w ramach przygotowanego projektu). W ramach Programu uprawnieni wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących między innymi: działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności oraz działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze. Więcej informacji >tutaj<.
Zgodnie z regulaminem Programu, nabór wniosków w tegorocznej edycji zakończył się 16 maja, o godz. 15.00. W naborze złożono 50 wniosków!

Budżet programu na 2023 r. wynosi 300 000 zł. Dofinansowanie na realizację jednego zadania może wynieść od 5 000 zł do 50 000 zł.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie programami dotacyjnymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Rozstrzygnięcie naboru i publikacja listy rankingowej nastąpi do 14 lipca.

Program jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content