Rusza nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej”
Powrót
Header niematerialne przekaz dajej
Data publikacji: 14 kwietnia 2023

14 kwietnia 2023 r. rusza nabór do nowego programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Niematerialne – przekaż dalej”. Adresowany jest do organizacji pozarządowych, które albo są Depozytariuszami zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, albo współpracują z Depozytariuszami (w ramach przygotowanego projektu).

W ramach Programu uprawnieni Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

  1. działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo;
  2. projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem;
  3. działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej.

Budżet programu na 2023 r. wynosi 300 000 zł. Dofinansowanie na realizację jednego zadania może wynieść od 5 000 zł do 50 000 zł.

Krajowa lista to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie na Liście znajdują się 73 wpisy i są wśród nich m.in. takie elementy jak: tradycje hafciarskie w Dobrzeniu Wielkim, tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska czy tkanie rękawic furmańskich przez Czarnych Górali. Listę prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Aplikowanie do programu odbywa się za pomocą platformy Witkac https://witkac.pl/#/contest/view?id=26155

Wnioski można składać do 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: Dotacje/ Niematerialne – przekaż dalej

Program jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content