Wydawnictwo NID poleca: „Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”
Powrót
ksiazka aktual
Data publikacji: 20 grudnia 2022

Zapewnienie dostępności budynków i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami to dziś nie tylko wyraz zmiany cywilizacyjnej, obowiązek społeczny i coraz powszechniejszy standard w myśleniu o przestrzeni publicznej, ale i ustawowy obowiązek. Co jednak, gdy mamy do czynienia z zabytkami? Które bariery architektoniczne likwidować, a które pozostawić, bo są zbyt cenne? Co jest ważniejsze – dostępność czy wartość zabytkowa? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa autorstwa prof. dr. hab. inż. Bogusława Szmygina.

Od 2019 r. wszystkie podmioty publiczne muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie trzech obszarów dostępności, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Dla właścicieli i zarządców zabytków dostępność architektoniczna jest szczególnym wyzwaniem.

Nakładem wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa ukazała się książka autorstwa prof. dr hab. inż. Bogusława Szmygina, która odpowiada na pytania dotyczące praktycznego wdrażania idei dostępności w obrębie zabytkowych budynków i przestrzeni. Publikacja pt. „Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami” łączy monografię zagadnienia – wyczerpującą temat z każdej perspektywy – z praktycznym, bogato zilustrowanym poradnikiem. Przywołuje przepisy prawne dotyczące dostępności, przedstawia po kolei i szczegółowo wszystkie wymogi urzędowe. Analizuje konflikt między wartościami zabytkowymi a dostępnością z punktu widzenia nadzoru konserwatorskiego, zarządzających obiektami i osób ze szczególnymi potrzebami. Przede wszystkim jednak wylicza spis działań, służących zapewnieniu dostępności w zabytkach, i przynosi konkretne rozwiązania, każde ilustrowane licznymi przykładami. Wreszcie – przedstawia koncepcję stref funkcjonalno-przestrzennych jako metodologię zapewniania dostępności, ułatwiającą i porządkującą praktyczny wymiar jej wdrażania w obrębie zabytku, a także pozwalającą na opracowanie własnego programu dostępności w obiekcie, który ma się pod opieką.

„Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami” autorstwa prof. dr hab. inż. Bogusława Szmygina jest kolejną z serii poradników NID dedykowanych opiekunom obiektów zabytkowych. Poradnik został wydany ze środków Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2019-2022.

Publikacje dostępne są na stronie: https://ksiegarnia.nid.pl/do-pobrania/

prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin − polski naukowiec, nauczyciel akademicki i konserwator zabytków. Profesor Politechniki Lubelskiej, gdzie kieruje Katedrą Konserwacji Zabytków. Od roku 2015 sprawuje funkcję prezesa Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Zasiada w Komitecie ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, a także autorem ponad 100 publikacji naukowych.

Narodowy Instytut Dziedzictwa wydaje publikacje o charakterze specjalistycznym, informacyjnym, popularyzatorskim i edukacyjnym, zgodne ze swoją misją i profilem działalności. Wydawnictwa obejmują szerokie spektrum tematów z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zagadnień praktycznych, technicznych i prawnych dotyczących tej tematyki, współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony dziedzictwa, niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy zarządzania dziedzictwem. Wśród publikacji można znaleźć zarówno treści naukowe, wytyczne i zalecenia skierowane do specjalistów, materiały edukacyjne, popularyzatorskie, jak i druki drobne towarzyszące wydarzeniom organizowanym przez NID.

Skip to content