Zapraszamy na webinar: „Zintegrowane podejście do zarządzania dziedzictwem w gminach”
Powrót
Zintegrowane zarzadzanie aktualn
Data publikacji: 22 listopada 2022

Dziedzictwo kulturowe, to ważny zasób, który może służyć rozwojowi społecznemu i gospodarczemu każdej gminy. Aby aktywować potencjał rozwojowy dziedzictwa danego obszaru, należy umiejętnie nim gospodarować. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza osoby zajmujące się dziedzictwem kulturowym w jednostkach samorządu terytorialnego na praktyczny webinar: „Zintegrowane podejście do zarządzania dziedzictwem w gminach”.

Narodowy Instytut Dziedzictwa od wielu lat prowadzi działania wspierające samorządy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym na swoim terenie. Są to m.in. internetowa baza wiedzy samorzad.nid.pl, publikacja „Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach”, interdyscyplinarne szkolenia oraz platforma e-learningowa, na której w dogodnym terminie można wziąć udział w e-szkoleniu zwiększającym kompetencje w zarządzaniu lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Dziedzictwo kulturowe pełni ważną rolę w wielu obszarach życia społeczności lokalnej: w rozwoju przedsiębiorczości, kultury, turystyki czy w rozwoju przestrzennym. Dlatego kluczowe jest, aby było ono przez samorządy traktowane w sposób zintegrowany. Niezbędne w tym zakresie jest umiejętne zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Webinar: „Zintegrowane podejście do zarządzania dziedzictwem w gminach” jest kolejnym przygotowanym przez NID narzędziem do zarządzania dziedzictwem dla samorządowców, pracowników gmin i innych liderów lokalnych, na który serdecznie zapraszamy wszystkich chcących w sposób fachowy zarządzać dziedzictwem kulturowym w swojej gminie – mówi dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane dwa kluczowe zagadnienia ujęte w poradniku dla gmin (i innych liderów lokalnych): “Zintegrowane zarządzanie dziedzictwem kulturowym w rozwoju lokalnym”:

  • w których dokumentach programowania i w jaki sposób można ujmować – i wykorzystywać dla rozwoju – lokalne zasoby dziedzictwa;
  • krok po kroku zastosowanie ścieżki ewaluacji dokumentów i projektów gmin – pozwalającej na określenie synergii i poziomu zintegrowania działań.

Data: 29 listopada, godz. 14.00
Czas trwania: 1 godzina

Prowadzący:

  • dr Paulina Legutko-Kobus, adiunkt w Zakładzie Polityki Regionalnej i Lokalnej, Katedry Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – współautorka poradnika,
  • dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ – współautor poradnika.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkolenie obowiązuje rejestracja: https://app.livewebinar.com/463-755-705/x/Oi0bqdyx

Skip to content